Skip links

Akershus Energi – inspirert av framtida

Fra ren vannkraftprodusent til et bredt sammensatt energiselskap som satser på alt innen fornybar energi. Akershus Energi er den nyeste partneren i Klimapartnere Viken.

Med snart 100 år som produsent av fornybar energi, kombinerer Akershus Energi lang erfaring med nye tanker for å løse morgendagens utfordringer. I dag er de et bredt sammensatt energiselskap som satser på alt innen fornybar energi.

– Som produsent av fornybar energi jobber vi i Akershus Energi for å finne gode løsninger for framtida. Vi ønsker å bidra der vi kan for at Viken skal nå sine klimamål, og det skal vi gjøre gjennom samarbeid. Det er derfor helt naturlig for oss å bli en del av Klimapartnere, hvor vi både kan få og dele kunnskap med andre spennende partnere om viktige temaer som klima, miljø og bærekraft i vår region, forteller markeds- og kommunikasjonssjef Ina Engh Franzen

Akershus Energi startet som ren vannkraftprodusent og har i dag utviklet seg til et bredt sammensatt energiselskap med virksomhet innen vannkraft, fjernvarme, fjernkjøling, vindkraft, solkraft, eiendom, grønn infrastruktur, datasenter, hydrogen og energihandel. Selskapet er heleid av Viken Fylkeskommune og har som mål å bidra til et mer bærekraftig og klimavennlig samfunn, blant annet gjennom å være pådrivere for økt produksjon av fornybar energi og spille en aktiv rolle i utviklingen på Romerike.

Return to top of page
X