Skip links

Tidspunkt

05.04.22 09.00 – 05.04.22 10.30

Arrangør

Klimapartnere Viken

Sted

Digitalt

Påmelding

Årsmøte for Klimapartnere Viken 2022

Vi inviterer våre partnere til årsmøte for Klimapartnere Viken 5. april!

Agenda: 

  1. Godkjenning av møteleder
  2. Valg av referent og to personer til å signere protokoll fra årsmøtet
  3. Godkjenning av innkalling
  4. Godkjenning av dagsorden
  5. Styrets årsberetning
  6. Regnskap for styreåret 2021
  7. Budsjett for Klimapartnere Viken 2022
  8. Endring vedtekter
  9. Valg av nytt styre

Eventuelle saker som foreslås behandlet på årsmøtet skal meldes til Klimapartnere Vikens daglige leder Stine T. Nygaard på email: stineny@viken.no innen utgangen 24.mars.

Påmelding:

Påmelding sendes til Marte Sivertsen på martesi@viken.no innen 24. mars. Partnere som ikke møter på årsmøtet henstilles om å gi styrets leder eller andre representanter fra virksomheten skriftlig fullmakt til å stemme på årsmøtet. Slike fullmakter skal fremlegges på årsmøtet. 

Utkast til årsberetning, regnskap, budsjett og årsplan samt evt øvrige saksdokumenter sendes ut til de påmeldte en uke før møtet.

For spørsmål eller avklaringer – ring gjerne Marte Sivertsen på mobil: 452 61 146. 

Påmelding
Return to top of page
X