Skip links

Tidspunkt

27.03.23 08.00 – 27.03.23 10.00

Arrangør

Klimapartnere Viken

Sted

Digitalt, Teams

Påmelding

Årsmøte for Klimapartnere Viken 2023

Vi inviterer våre partnere til årsmøte for Klimapartnere Viken 27.mars 2023.

Agenda: 

  1. Godkjenning av møteleder
  2. Valg av referent og to personer til å signere protokoll fra årsmøtet
  3. Godkjenning av innkalling
  4. Godkjenning av dagsorden
  5. Styrets årsberetning
  6. Regnskap for styreåret 2022
  7. Budsjett for Klimapartnere Viken 2023
  8. Endring vedtekter
  9. Valg av nytt styre

Eventuelle saker som foreslås behandlet på årsmøtet skal meldes til Klimapartnere Vikens daglige leder Stine T. Nygaard på email: stineny@viken.no innen 20.mars.

Påmelding:

Påmelding sendes til Maria Thunshelle på mariathu@viken.no innen 23. mars. Partnere som ikke møter på årsmøtet henstilles om å gi styrets leder eller andre representanter fra virksomheten skriftlig fullmakt til å stemme på årsmøtet. Slike fullmakter skal fremlegges på årsmøtet. 

Utkast til årsberetning, regnskap, budsjett og årsplan samt evt øvrige saksdokumenter sendes ut til de påmeldte en uke før møtet.

Møtelink sendes ut i forkant av møtet.

For spørsmål eller avklaringer – ring gjerne Stine T. Nygaard på mobil: 975 21 979

Påmelding
Return to top of page
X