Skip links

Tidspunkt

27.10.22 08.30 – 09.30

Arrangør

Klimapartnere Viken

Sted

Digitalt

Påmelding

K-Punktet: Grønne innkjøp = Økt konkurransekraft

Visste du at ved å etablere en grønnere innkjøpspraksis i din virksomhet bidrar du ikke bare til kutt i klimagassutslipp, du bidrar også til å gjøre bedriften mer robust i møte med det grønne skiftet. Vi inviterer våre partnere til å dele sine erfaringer på temaet.

Erik Gathen har jobbet med klima, transport og offentlige innkjøp i 4 år som prosjektleder for Klimarådgivning i anskaffelser i regi av Viken fylkeskommune og Klima Østfold. Sammen med kolleger bistår han kommuner med å ta klimahensyn både i konkrete anskaffelser, samt i strategier og rutiner i kommuneorganisasjonen. Erik vil fortelle om erfaringene fra rådgivningen mot kommunene, samt gi noen tips og triks som forhåpentligvis både offentlige og private partnere vil kunne dra nytte av.

 

Tore Alm innehar jobber som Salgs- og markedssjef i Transport-Formidlingen SA (TF). TF er Norges største transportsentral og holder til på Haugenstua i Oslo, og er et samvirkelag med ca 120 lastebileiere, som igjen eier over 300 lastebiler. Som en stor leverandør til blant annet Asko, Bring, Optimera og Brødrene Dahl for å nevne noen, er det viktig for vårt selskap å være med på grønne logistikkløsninger og overgang til nullutslipp der hvor dette er mulig. TF lanserte i 2018 sitt konsept «Dønn Grønn» som ved oppstart var den største flåten med elektriske budbiler i Oslo, og som i dag blir omdannet til de store og tunge kjøretøyene som er kjernevirksomheten til TF.

K-Punktet, eller det Kritiske-Punktet, er Klimapartnere Vikens nye møteserie om klima. Hver måned møtes vi digitalt for faglig påfyll om aktuelle temaer innen klima og grønn omstilling. 

Interessert i foredraget, men ikke partner? Kontakt oss her! 

Return to top of page
X