Skip links

Tidspunkt

16.02.23 08.30 – 09.30

Arrangør

Klimapartnere Viken

Sted

Digitalt

Påmelding

K-Punktet: Kan digitalisering bidra til å løse klimautfordringene?

Ifølge en rapport fra World Economic Forum kan digitalisering bidra til å redusere de globale utslippene med 15% innen 2030. Vi har invitert våre partnere til å dele hvilke digitale løsninger de har iverksatt, og hvordan dette påvirker deres klimafotavtrykk.

Eli Haugerud, leder forretningsområdet Innovasjon i Smart Innovation Norway som har tre næringsklynger (NCE Smart Energy Markets, Cluster for Applied AI og Cluster for decommissioning and repurposing) i tillegg til en egen avdeling innen Smart City. Eli har 12 års erfaring fra Tekna hvor hun blant annet hadde rolle som leder for innovasjon, politisk direktør og bygget opp profesjonelle nettverk. Eli har en bred utdanningsbakgrunn med en master i analytisk kjemi, strategisk innovasjon, digital transformasjon og bærekraft. Hun har sittet i styret i den europeiske ingeniørforeningen med over 6 millioner medlemmer.

K-Punktet, eller det Kritiske-Punktet, er Klimapartnere Vikens nye møteserie om klima. Hver måned møtes vi digitalt for faglig påfyll om aktuelle temaer innen klima og grønn omstilling. 

Interessert i foredraget, men ikke partner? Kontakt oss her! 

Return to top of page
X