Skip links

Tidspunkt

26.02.20 08.30 – 26.02.20 12.30

Arrangør

Klimapartner Østfold og Klima Østfold

Sted

Bjørnstadveien 16, 1712 Grålum

Påmelding

Fossilfritt på hjul seminar

Løsninger og Enovastøtte – fra elvarebiler til tungtransport. Enova presenterer støttetilbudene innen landtransport.

Det er viktig å være oppdatert på mulighetene som finnes – det gir deg valg. Klima Østfold og Klimapartnere inviterer derfor til et felles seminar vi har kalt «Fossilfritt på hjul».

Målgruppe
Transportbedrifter, bedrifter og offentlige aktører som har egen nyttetransport eller bestiller nyttetransport.

På seminaret vil du få presentert alternativer og muligheter, møte eksperter og få stille spørsmål. Dette er det første i en rekke av seminarer om ulike transporttemaer. Det er bred enighet om at en grønn revolusjon i transportsektoren er nødvendig hvis vi skal nå klimamålene fra Paris.

Men hva må egentlig til for å redusere utslippene?
Dette er et av flere seminarer der Klimapartnere og Klima Østfold jobber i partnerskap. Vi har stor tro på merverdien av samarbeid mellom aktører fra det private næringsliv, offentlig sektor, akademia og interesseorganisasjoner. Skal vi oppnå store resultater må vi tenke stort …

Program

Del 1
Det globale bakteppet i lavutslippssamfunnet
– Hva slags energi vil brukes til hva?

Fossilfrie drivstoff – Klimafordeler og dilemmaer
• Vi får en intro om kjøretøy på fossilfrie drivstoff i ulike segmenter som er på markedet eller som snart lanseres.
• Korte innlegg om fordeler og eventuelle dilemmaer knyttet til ulike drivstoff:
El, batterier, hydrogen, biogass og andre biodrivstoff.

Del 2
Enovas time

Hvilke støtteordninger har vi for landtransport?
Astrid Lilliestråle, markedssjef

Påmelding
Return to top of page
X