Skip links

Tidspunkt

26.01.22 15.00 – 26.01.22 16.15

Arrangør

C40 Oslo, Skift og Næring for klima

Sted

Webinar

Påmelding

Webinar: Klimaregnskap og klimabudsjett

26. januar arrangerer C40 Oslo, Skift og Næring for klima et webinar om klimaregnskap og klimabudsjett som et verktøy for bedre klimaledelse. Klimapartnere Viken samarbeider tett med vår søsterorganisasjon Næring for klima i Oslo, og dermed er alle partnere i Klimapartnere Viken invitert!

Webinaret om klimaregnskap og klimabudsjett inngår i en møteserie om klimaledelse. Arrangørene skriver at med et klima i rask endring og et stadig sterkere press for å lykkes med omstilling til lavutslipp er klimaledelse viktigere enn noensinne. C40 Oslo, klimanettverket Skift – Næringslivets klimaledere og Oslo kommunes klimanettverk Næring for klima er alle pådrivere for at klimaledelse skal bli en sentral del av alle topplederes arbeid.

I webinaret vil du få høre om:

  • Klimaregnskap som grunnlaget for systematisk arbeid med klimaledelse, klimatiltak – og klimabudsjett
  • Klimabudsjett som metode, og veilederen for klimabudsjett i kommuner
  • C40-prosjektet der byer som Berlin, Rio De Janeiro, Los Angeles og Mumbai skal pilotere klimabudsjett som metode for verdens storbyer
  • CEO i Asplan Viak Elisabeth Tørstad, CEO i Veidekke Jimmy Bengtsson og sekretariatsleder i Næring for klima Ingunn Lie reflekterer rundt styringsverktøy for klimaledelse og hva byenes klimabudsjett betyr for private aktører.

Les mer om webinaret her.

Påmelding
Return to top of page
X