Skip links

Becour REact – Ny måte å velge fornybar energi

Becour REact er en helt ny digital plattform for fornybar energi brukere. Ved å bruke plattformen kan bedrifter velge nøyaktig hvilket kraftverk de vil kjøpe fornybar energi fra.

Becour REact er en helt ny digital plattform for fornybar energi brukere. Ved å bruke plattformen kan bedrifter velge nøyaktig hvilket kraftverk de vil kjøpe fornybar energi fra, basert på egne preferanser; enten det er for vind, hydro eller sol – nytt eller gammelt – lokalt eller internasjonalt.

Direkte fra produsent
Ved å kjøpe direkte fra produsent oppnår man en høyere verdi i form av økt miljømessig påvirkning og relevant, spesifikk informasjon som kan brukes i egen kommunikasjon og rapportering. Plattformen tilbyr troverdig dokumentasjon av opprinnelsen til den fornybare strømmen, helt fra kraftverket til kjøperen. Alle transaksjoner på REact-plattformen blir bekreftet av DNV GL.

Ved å bruke plattformen kan bedrifter velge nøyaktig hvilket kraftverk de vil kjøpe fornybar energi fra, basert på egne preferanser; enten det er for vind, hydro eller sol – nytt eller gammelt – lokalt eller internasjonalt.

Becour AS

Les mer om fornybar energi strategier og Becour AS på: 

Becour REact

Return to top of page
X