Skip links

Bli bedre kjent med COWI og Jørn Christen Johnsen

– Det er viktig at våre ansatte er fornøyd med vårt bidrag til samfunnet

COWI er involvert i en rekke prosjekter nasjonalt og globalt som bidrar til helhetlige og bærekraftige løsninger for morgendagens samfunn. Likevel mener Divisjonsdirektør for Vann og Miljø, Jørn Christen Johnsen at klimautfordringene ikke bare er en kilde til prosjekter hos kunder, det er også det som engasjerer de ansatte til å gå på jobb.

– Jeg er opptatt av at våre medarbeidere skal ha en god grunn til å gå på jobb, og da tror jeg det er viktig at man er fornøyd med arbeidsgiverens bidrag til samfunnet. Som en større kunnskapsbedrift så ønsker vi jo selvsagt å fremstå i samfunnet med vår egen driv og motivasjon for klima, men det jeg synes er ekstra flott er at vi har så mange engasjerte ansatte!

Spennende å jobbe med grønne løsninger 

Et av områdene Johnsen trekker spesielt frem er arbeidet COWI får til på grønne vann- og avløpsløsninger (VA) med Seksjonsleder i Vann og Miljø på Hønefoss, Lene Grimsrud i spissen. Hun forteller at de er i gang med en rekke spennende prosjekter hvor grønne VA-løsninger blir brukt.  

Lene Grimsrud

– Vi har mange spennende prosjekter innen grønne VA-løsninger her på Hønefoss! Blant annet samarbeider vi med Fossen Utvikling om et veldig spennende prosjekt på Tanberghøgda. Det er det første boligfeltet som har søkt om CEEQUAL-sertifisering i Norge!  

Til tross for at grønn omstilling er blitt et kjent begrep i de fleste bransjer, er det fremdeles mye igjen å gjøre før vann- og avløpsbransjen har nådd sitt fulle potensiale, forklarer Grimsrud. Hun ivrer etter å implementere grønne vann- og avløpsløsninger hos private og offentlige kunder, men opplever at mange ikke vet hvilke muligheter som finnes. Dette er også en av grunnene til at COWI skal tilby en gratis rådgivningskonsultasjon til de kundene som er interesserte i grønne VA-løsninger som bruk av gravefrie løsninger, sensorteknologi, bruk av mer miljøvennlige materialer og stedlige omfyllingsmasser.

– Vi skal nå gå ut å spørre kundene på våre VA-prosjekter om de ønsker en gratis rådgivningskonsultasjon for at vi skal kunne gi dem innspill uten at taksameteret går fra første dag. Det håper vi bidrar til å åpne opp mulighetsrommet! sier Grimsrud. 

Lanserer strategi med fokus på grønn omstilling  

I tillegg til å ha fokus på klima og bærekraft i alle kundemøter, påpeker Johnsen at det også er viktig å sette seg tydelige klimamål internt i selskapet.

– Eksempelvis har vi satt oss et klimamål om å redusere reiser med 70% i forhold til hva vi hadde i 2019. Ellers er vi Miljøfyrtårnsertifisert, og fører klimaregnskap. I COWI sier vi at klima burde være en faktor i alle innkjøp vi gjør, og det mener jeg er veldig viktig. 

I mars 2022 lanserer COWI en strategi som er tungt vektet på grønn omstilling med navnet Future-Now. Helt sentralt i strategien står visjonen: Together, we shape a sustainable and livable world.

I COWI vet vi at det finnes mange spennende områder vi kan gjøre en forskjell på, derfor har vi nå lansert en ny strategi som er vektet tungt på grønn omstilling. Her skal vi blant annet begynne å takke nei til fossile prosjekter som den første i vår bransje. 

Et partnerskap hvor det forventes noe  

Det som først og fremst gjorde COWI interessert i å inngå et partnerskap med Klimapartnere Viken var ifølge Johnsen selve navnet; Klimapartner.  

– Det som først og fremst gjorde meg interessert i Klimapartnere Viken var navnet. Det at man blir partnere gjør at det forventes noe av oss. Ikke bare at vi er medlemmer, men fører til aktiv samhandling mellom partnerne i nettverket.

I tillegg nevner Johnsen at det finnes en rekke organisasjoner som kun representerer sitt fagområde, og at ettersom COWI jobber på tvers av bransjer er det viktig for dem å se helheten.  

– Jeg mener vi alle burde være mer opptatt av å se det store bildet. Det er også noe vi synes var bra med Klimapartnere, at man forsøkte å se helheten. Det viktigste for oss er å bli koblet sammen med andre bedrifter, og kjenne at vi kan bli inspirert av hverandre på ulike områder. Da hjelper det også at dere kjenner partnerne såpass godt at dere kan vite hvem som burde snakke sammen. 

Fakta om:

COWI logo

Klimapartnerkontakt:  Lene Grimsrud
Klimapartner siden 10. september 2021
Antall ansatte: 6700 ansatte globalt, hvorav 1300 jobber i Norge
Formål: COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap innen rådgivning og prosjektering av komplekse funksjonsbygg, effektive transportløsninger, blågrønne løsninger og bærekraftig byutvikling. Vi skaper løsningene bak fremtidens bærekraftige samfunn!

Les mer nettsidene til COWI.

Return to top of page
X