Skip links

Klimapartner Sørlie Næringseiendom

Eiendomssektoren på plass i Klimapartnere Viken

Sørlie Næringseiendom er første eiendoms-partner i Klimapartnere Viken.

Teksten er hentet fra Fredrikstad Sentrum Magsin.

Hva har Fredrikstadbedriftene Batteriretur, Becour, Denofa, Frevar, Hirvi Reklamebyrå, Kronos Titan, NorEngros Medi Partner og Smart Energi felles? De er alle med i Klimapartnere Viken, et nettverk av partnere som går i front for grønn næringsutvikling. Partnerskapet retter seg først og fremst mot næringslivet, men også offentlig sektor er med.

I disse dager har de fått enda en Fredrikstad-partner ombord: Sørlie Næringseiendom. – Sørlie Næringseiendom er vår første eiendoms-partner, forteller en entusiastisk Stine Torjusen Nygaard, daglig leder for Klimapartnere Viken. Hun gleder seg over å ha fått en representant for «40 prosent-næringen» med på laget: – Bygg-, anleggs- og eiendomssektoren bruker nær 40 prosent av verdens ressurser og står samtidig for rundt 36 prosent av de globale klimagassutslippene. Det betyr at sektoren har et stort potensial for å redusere utslipp, samtidig som at det virkelig monner når de klarer det, sier hun. – Et viktig element ved det å være klimavennlig er å ta vare på det man har. Det er noe av det første jeg tenker på når det gjelder Sørlie og deres måte å drive eiendomsportefølje på. De setter byggene sine i god stand, reparerer og utbedrer – slik at byggene ikke bare ser bra ut, men ivaretas på en god måte. Da varer byggene lenger, samtidig som de er til glede og inspirasjon for leietakerne, påpeker Stine T. Nygaard.

For Stian Bjordal Furset, daglig leder i Sørlie Næringseiendom, var det å bli partner i Klimapartnere Viken et naturlig valg: – Mange av våre valg påvirker miljøet. Vi ønsker å være bevisst og finne løsninger som er så miljøvennlige som mulig, for både oss og leietakerne våre. Inventar vi ikke kan benytte om igjen gir vi bort eller selger rimelig. Det viktigste er at det ikke går på dynga. Vi tar i bruk ny teknologi for å redusere energiforbruket vårt, og vi ønsker å handle lokalt, sier Stian og fortsetter: – Som selskap oppsøker vi alltid samarbeidspartnere og miljøer som øker vår kunnskap, og som hjelper oss å skape bedre resultater enn det vi klarer alene. Det er derfor helt naturlig for oss å bli med i Klimapartnere Viken, slik at vi kan utvikle oss videre til et enda mer bærekraftig selskap i fremtiden. En av eiendommene som Sørlie Næringseiendom forvalter, er Dampskipsbrygga, midt i Fredrikstad sentrum. Med utsikt til alt som skjer på Vesterelva, kan leietakerne la seg inspirere til å tenke nye tanker – eller dvele ved elvas historiske betydning for byens utvikling som en av landets viktigste industribyer.

En av dem som kan kaste blikket ut mot elva, men som sjelden har tid til det, er daglig leder for klimapartner Becour, Hans Petter Kildal. Grønn næringsutvikling står sentralt for selskapet, som tilbyr fornybar energi med garantert opprinnelse til internasjonale bedrifter. – Fredrikstad er Norges svar på Palo Alto, et perfekt sted for grønne oppstartsbedrifter som Becour. Nylig lanserte vi Marbly, en digital plattform for bedrifter som vil dokumentere fornybar opprinnelse for energien de bruker. Becour selger egentlig ingen ting. Vår digitale plattform kobler bedrifter direkte med produksjon av fornybar energi. Slik kan internasjonale bedrifter vise klimalederskap, sier Becour-lederen.

Hans Petter er også styreleder i Klimapartnere Viken, og han håper partnerskapet vil bidra til mange nye innovasjoner fremover: – Norske bedrifter har et stort potensial for å ta «grønne» andeler i et raskt voksende marked. For norske bedrifter som vil være godt posisjonert i det grønne skiftet, er Klimapartnere et naturlig sted. Her møter man virksomheter som jobber systematisk med bærekraft og samfunnsansvar. Man kan lære av andres erfaringer og man kan utvikle et verdifullt nettverk. Dessuten, siden det å utarbeide klimaregnskap er inkludert i partnerskapet, kommer man raskt i gang med eget klimaarbeid. Klimapartnere kan hjelpe mange bedrifter i Fredrikstad, og i hele regionen, med å bli «klimaleder». Vi har i dag 28 partnere i KlimapartnereViken. Dette tror jeg raskt vil dobles.

Klimapartnere Viken
Et partnerskap som jobber for å redusere egne klimagassutslipp og samtidig fremmer grønn samfunns- og næringsutvikling Samhandling og dialog står helt sentralt, og partnerne samarbeider på tvers av bransjer, sektorer og fag for å dele kunnskap og finne fremtidsrettede løsninger Per 1. juni har Klimapartnere Viken 28 dedikerte partnere Daglig leder er Stine Torjusen Nygaard

Les mer om Sørlie Næringseiendom

Return to top of page
X