Skip links

Endelig kunne Klimapartnere Viken samle topplederne

Forrige toppledersamling ble gjort som Klimapartnere Østfold. Etter overgangen til Klimapartnere Viken har regionen fått inn 12 nye partnere. Det var dermed mange nye ansikter tilstede når det endelig ble mulig å samle topplederne fra de 31 klimapartnerne i Viken igjen.

Fylkesråd for næring i Viken, Johan Edvard Grimstad åpnet samlingen på Inspiria i Sarpsborg, hvor rundt 30 toppledere fra næringsliv, offentlig sektor, akademia og interesseorganisasjoner fra hele fylket var samlet.

– Det er kjempeviktig at vi har fellesskap som Klimapartnere Viken. Alle partnerne som er med forplikter seg til å redusere egne klimautslipp, og utarbeide årlige klimaregnskap. Vi er helt avhengig at vi samarbeider godt, og har et næringsliv som vil og kan i hele fylket, sier Grimstad.

Fylkesråd for næring i Viken Fylkeskommune Johan Edvard Grimstad

Klimapartnere Viken så langt

Daglig leder i Klimapartnere Viken, Stine Nygaard oppsummerte reisen så langt, og målene for regionen i tiden som kommer.

–  Vi har kommet godt i gang. Jeg er glad for at vi allerede har fått med oss så mange aktører fra hele Viken, og vi jobber kontinuerlig for å få flere med på laget. Sammen skal vi gå i front for både grønn næringsutvikling og klimagassreduksjon.

Daglig leder i Klimapartnere Viken, Stine Nygaard

Styreleder i Klimapartnere Viken, Hans-Petter Kildal, og daglig leder i Becour, holdt et innlegg med fokus på lønnsom grønn næringsutvikling: doing green by black numbers.

– I denne grønne omstillingen vi skal gjennom er det mange utfordringer, men det er også et enormt stort mulighetsrom. Å være innovative og gå foran for grønn næringsutvikling er gøy!

Daglig leder i Becour og styreleder i Klimapartnere Viken Hans Petter Kildal

Resultatet fra årets klimaregnskap

Rådgiver i Klimapartnere Viken, Simen Windheim, gikk raskt over tallene fra klimaregnskapet bedriftene leverte for 2020. En interessant utvikling var at Scope 1 utslipp, altså de direkte utslippene, gikk ned for de aller fleste selskapene under pandemien. Scope 3, altså indirekte utslipp knyttet til kjøp av andre varer og tjenester, gikk derimot kraftig opp i regnskapet.

Dette stammer mest sannsynlig av at selskapene i arbeidet med klimaregnskap får bedre oversikt og forståelse for egne utslipp, spesielt for Scope 3. Økt kompetanse på dette fører som regel til at flere utslippskilder oppdages og dermed tas med i regnskapet.

Rådgiver i Klimapartnere Viken, Simen Windheim

Serie-gründer og innovasjonsprofessor Sjur Dagestad var dagens eksterne inspirasjonsinnslag. Dagestad stod for et oppbrudd i det ellers faglige programmet, og skapte rom for både latter og refleksjoner hos de fremmøtte topplederne. Spesielt godt traff hans mange skråblikk på menneskets forhold til miljø gjennom tidene, og forskjellen på kreativitet og innovasjon

Sjur Dagestad

Foredrag fra topplederne

Noen av topplederne holdt også foredrag om egen bedrift og deres bidrag til den grønne omstillingen. Adm. Dir for Østfold Energi fortalte om spennende utviklinger i selskapets satsinger, blant annet med den ferske nyheten om satsing på CCS gjennom selskapet Carbon Centric.

– For oss er det svært viktig å delta i klimapartnerskapet. Vi må dele erfaringer med hverandre, og trenger hele tiden inspirasjon, kunnskap og påfyll, sier direktør Oddmund Kroken i energiselskapet.

Oddmund Kroken, Adm. Dir. Østfold Energi

Akershus Energi, Looping, Sørlie Næringseiendom og Smart Energi stod for de resterende presentasjonene. Med en god miks av faglig innhold, inspirerende fremtidsutsikter og ærlighet rundt utfordringer med å gjøre egen næringsutvikling grønn, var det mye interessante foredrag fra de forskjellige Klimapartnerne.

Head of Operations and Marketing i Looping, Josefine Smith Brekke, som blant annet utvikler miljøvennlig transportemballasje, var inne på mye av det samme som Oddmund Kroken.

–  Det er flere grunner til at vi er med i partnerskapet. Et slikt nettverk gir gode samarbeidsmuligheter. Her forplikter vi oss til å være med på å ta ansvar for noe større, blant annet gjennom klimaregnskapet, sier hun.

Head of Operations and Marketing i Looping, Josefine Smith Brekke

Fra venstre: Oddmund Kroken (Østfold Energi), Eskil Lunde Jensen (Akershus Energi), Leif Christian Jensen (Asplan Viak), Frank Evensen (Sarpsborg kommune), Hans Petter Kildal (Becour).
Return to top of page
X