Skip links

Innslag fra NRK nyheter 9. november 2020

Gjennvinning av elbilbatteri

Batteriretur satser millioner på nytt anlegg til gjenvinning av elbilbatteri

Se hele innlegget fra NRK nyheter
I dag finnes det over 300 000 elbiler på norske veier, hva så når batteriene slutter å fungere?
Dette gjør Batteriretur noe med og utvikler et nytt anlegg for gjenvinning.

Return to top of page
X