Skip links

Bli bedre kjent med Greencore og Ida Sofie Ask Bjaarstad

God miljøledelse handler om økt lønnsomhet for deg og din bedrift!

I Greencore ønsker vi å bidra til at bedriftene ser miljøledelse og bærekraft i et helhetsperspektiv. Miljøfyrtårnsertifisering er en del av dette, og et godt start punkt for å få forståelse av hva miljøledelse handler om for den enkelte bedrift.

Hvorfor er dere med i Klimapartnere Viken? 

– Greencore AS er et relativt nytt firma, og jeg ser samarbeid som nøkkelen til at vi når Klimamålene våre. Etter å ha startet opp mens vi ennå var på hjemmekontor og covid herjet, så ser jeg nå en kjempe fordel av å komme med i partnerskapet. Viken spenner over et stor geografisk nedslagsfelt, og Greencore arbeider allerede på tvers av fylkesgrensene. Greencore deltok også sammen med Klimapartnere på Grønn omstillingsarrangementet på ByLab i Hønefoss i starten på februar, og jeg så da at dere er mennesker som får ting til å skje. Det vil jeg være med på!

I tillegg tilbyr Greencore  bistand til Miljøfyrtårnsertifisering av bedrifter, og der hadde jo dere i Klimapartnere behov for å knytte til dere samarbeidspartnere så partnerskapet blir vinn, vinn for begge parter.

Miljøfyrtårnsertifisering er ofte startpunktet med bedriftene vi jobber med, men samtidig ser vi miljøstyring i et mer helhetsperspektiv. God miljøledelse handler også om god lønnsomhet for den enkelte bedrift, og det ønsker vi å bidra til gjennom vår kompetanse.

Jeg har flere ganger sett hvordan bedriftene bevisstgjøres og lærer så mye gjennom en sertifiseringsprosess. Mange har gjort mye bra tidligere, men sertifiseringen hjelper dem å sette det i system. I tillegg får de en handlingsplan som gjøres offentlig tilgjengelig.

Hvilke forventninger har du til klimapartnerskapet?  

– Jeg forventer gode nettverksarenaer hvor jeg kan knytte kontakter med mennesker som er engasjert i de samme temaene, få flere sparringspartnere, og møte nye potensielle kunder. Spesielt ser jeg frem til å lære mer om klimaregnskapsløsningen deres.

Hvordan kan din bedrift bidra til å løse klimautfordringene?

– Det er jo et stort felt så jeg vet ikke om vi klarer å løse det helt, men Greencore kan bidra på veien mot et bedre samfunn og til å stoppe klimaendringene. Gjennom å sertifisere bedriftene skaper vi bevissthet rundt hva den enkelte kan bidra med –og vi lærer flere virksomheter om miljøledelse.

Hvilke klimamål har dere satt dere – og hvordan jobber dere for å nå dem?

– Greencore fokuserer på bærekraftsmål nr. 13 og 17, mye på samme måten som dere i Klimapartnere, gjennom at vi lærer opp og påvirker andre virksomheters klimafotavtrykk. I tillegg prøver jeg å tenke på hva jeg kan gjøre personlig ved å gå mest mulig og ikke bruke bilen mer enn nødvendig. Hva den enkelte av oss gjør har påvirkning på totalen.

Hvordan ser det omstilte samfunnet ut i 2050?

 – Jeg ser for meg at det forhåpentligvis er mer harmoni. Det er stillere for kjøretøyene bråker ikke, og det er betraktelig flere som går og sykler. Folk tenker seg mer om før man kjøper billige klær eller nips. Vi har et mer langsiktig og bærekraftig perspektiv i alt vi gjør, og har mer fokus på kvalitet fremfor kvantitet.

Fakta om:

Klimapartnerkontakt: Ida Sofie Ask Bjaastad
Klimapartner siden 2. januar 2022
Antall ansatte: 1
Formål: Konsulent innen Miljøledelse

Les mer nettsidene til Greencore.

Return to top of page
X