Skip links

Viken fylkeskommune har samlet klimanettverkene i Viken under en paraply: Klima Viken.

Grønn næringsutvikling på agendaen for kommunene i Viken

Under oppstarten for Klima Viken, klimanettverket for kommunene i Viken, holdt Klimapartnere en fagsesjon på kommunenes rolle innen grønn omstilling i næringslivet.

Viken fylkeskommune har samlet klimanettverkene i Viken under paraplynettverket Klima Viken. I forbindelse med dette samlet fylket klimarådgivere, ordførere og næringsrådgivere på Thon Hotel Arena i Lillestrøm.

Som fylkets verktøy for grønn næringsutvikling holdt Klimapartnere Viken en sesjon på rollen kommunene kan spille som pådrivere for grønn omstilling og utvikling i næringslivet. I denne sesjonen fikk representanter fra om lag halvparten av kommunene i Viken faglig påfyll, samt innsikt i arbeidet Trondheim kommune gjør innenfor det grønne skiftet i næringslivet, fra klimarådgiver Chin-Yu Lee. Lee presenterte også forskningsprosjektet “Veikart for grønn konkurransekraft i norske kommuner og regioner”, hvor hun er prosjektleder. Prosjektet, som blant annet vil finne måleindikatorer for grønn konkurransekraft i kommunene, er et samarbeid mellom Trondheim kommune Stjørdal, Bjørnafjorden og Bergen kommune, Trøndelag og Vestland fylkeskommuner. Sintef er med som forskningspartner. Det var også satt av tid til en workshop, der kommunene delte erfaringer og tiltak for grønn næringsutvikling.

Samlingen ble innledet med en videohilsen fra klima- og miljø minister Espen Barth Eide, før fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen ønsket alle kommunene velkommen. Den nye fylkesråden for klima og miljø, Anette Lindahl Raakil, fikk også introdusert seg på scenen.

Klima- og miljø minister Espen Barth Eide

Styreleder i Klimapartnere Viken, Hans Petter Kildal, presenterte Klimapartnere for kommunene. På en samling der det var blitt lagt mye vekt på fordelene av samarbeid mellom kommunene, kom Kildal med en tydelig utfordring “Hvis dere ikke har snakket med næringslivet i kommunen deres enda, da har dere ikke samarbeidet for å nå klimamålene”. Kildal satte med det fokuset på at næringslivet og grønn verdiskapning er nøkkelen når samfunnet skal gjennom grønn omstilling. Som styreleder i Klimapartnere Viken fremmet han naturlig nok også muligheten kommunene har får å bruke dette offentlige verktøyet for grønn næringsutvikling. Til slutt påpekte han viktigheten av å se forretningsmulighetene som ligger i det grønne skiftet for norsk næringsliv, eller “Green by black numbers”.

Styreleder i Klimapartnere Viken, Hans Petter Kildal

Fossen utvikling, en av partnerne i Klimapartnere, fikk muligheten til å komme med oppspill til politisk debatt til et panel bestående av Camilla Størensen Eidsvold (fylkesvaraordfører, Viken fylkeskommune), Viel Jaren Heitmann (ordfører Rollag kommune), René Rafshol (ordfører Råde kommune), Lars Viko Gaupset (NHO Viken Oslo), Mani Hussaini (Energi- og miljøkomiteen, Stortinget).

Konferansier Ruth Astrid Sæther, og styreleder i Fossen Utvikling Fredrik Skartstein

Et viktig verktøy for kommuner i rollen som pådriver for grønn næringsutvikling er offentlige anskaffelser, som stadig blir trukket fram som et sentralt virkemiddel for å kutte klimagassutslipp og for å få til en omstilling til lavutslippssamfunnet. Det er derfor gledelig at 47 kommuner, Viken fylkeskommune og 4 innkjøpssamarbeid i Viken under samlingen gikk sammen om en felles erklæring for omstilling til transport på elektrisitet, hydrogen og biogass i anskaffelser av varer og tjenester. Disse kommunene og innkjøpssamarbeidene vil nå begynne å etterspørre fossilfri transport i sine vare- og tjenesteanskaffelse, som igjen vil ha betydning for tilbudene fra privat sektor. Samarbeidet kan du lese mer om her.

Return to top of page
X