Skip links

Webinar med tema klimaregnskap

Historisk oppstartsmøte for årets klimaregnskap

Torsdag 18. mars var over 200 gjester med da det for første gang ble arrangert et felles, nasjonalt, oppstartsmøte for årets klimaregnskap.

Denne uken gikk startskuddet for årets runde med klimaregnskap i Klimapartnere. For andre året på rad er det Asplan Viaks klimaregnskapsløsning Klimakost som brukes av de fleste regionene i Klimapartnere, og torsdag var over to hundre personer samlet for digital kick off.

– Det er fint å kunne samle alle partnerne til en felles gjennomgang før de går i gang med rapporteringen. Vi så i spørsmålsfeltet at det er mye engasjement. Mange var med i fjor, men det er også noen som skal levere sitt aller første klimaregnskap og det er viktig at de føler seg trygge på dette, sier prosjektleder for klimaregnskap i Klimapartnere, Anne Marie Lofthus.

– Ryggraden i vårt arbeid
Dette er første gangen at regionene går sammen om å arrangere ett felles oppstartsmøte. Med Klimakost blir resultatene fra klimaregnskapet samlet på en felles åpen, digital plattform som gir anledning til å enkelt se, og sammenligne tall på tvers av regionene.

– Vi er veldig fornøyd med det Klimakost har utviklet seg til å bli. Det gir en god og anvendelig oversikt, som er helt avgjørende i arbeidet vårt. Klimaregnskapet er ryggraden i all vår aktivitet, sier strategisk prosjektleder i Klimapartnere, Helene Frihammer.

Inki Brown - Klimaregnskap
Inki Brown i Emisoft

Spesielt år
På oppstartsmøtet fikk deltakerne en gjennomgang av «klimaregnskapets ABC» fra Inki Brown i Emisoft. Hun påpekte at klimaregnskapet fortsatt er i barnestadiet og fortsatt ikke er en eksakt vitenskap. En av utfordringene er at ulike leverandører og aktører benytter ulike faktorer i sin omregning av rådata til utslippsestimater. Klimapartnere har tidligere, sammen med blant andre Emisoft, tatt til ordet for en nasjonal standardisering av disse faktorene.

2020 har på mange måter vært et helt spesielt år. Dette vil nok også vise seg i klimaregnskapene. Et av spørsmålene som dukket opp var hvor vidt 2020 blir et brukbart referanseår for de som leverer sitt aller første klimaregnskap.

– Det er bra å registrere klimaregnskap for 2020, men det er kanskje ikke det beste referanseåret. Man bør i alle fall være obs på at det er naturlig at enkelte poster vil øke når pandemien er over. Mange vil for eksempel se en økning i flyreiser, svarte Hogne Nersund Larsen i Asplan Viak.

I løpet av våren vil det jobbes med å legge til funksjonalitet for rapportering av europeisk taksonomi og etablering av enkle klimabudsjett i løsningen. I år er det dedikerte regionskontakter hos Asplan Viak som vil følge opp partnere og det vil også legges til rette for et felles møte med mulighet for å få svar på spørsmål som dukker opp.

Vi gleder oss til å kunne bruke dette viktige datagrunnlaget til videre utslippskutt og grønn forretningsutvikling. Vi ønsker alle våre partnere lykke til med årets rapportering.

Se opptak fra oppstartsmøte og presentasjoner Klimapartnere.no

Return to top of page
X