Skip links

Digital workshop med Mona Nilsen fra NORSUS og Sigrid Møyner Hohle fra ENDRAVA

Klimanudging – webinar for private virksomheter

Klimapartnere Viken i samarbeid med Klimapartnere Rogaland og Næring for klima i Oslo inviterer våre partnere til et spennende og ikke minst matnyttig webinar. Det vil med bakgrunn i interesse være mulighet for å sette opp en del 2 som vil fungere som en workshop. Det settes opp et eget webinar for offentlige virksomheter (TBA).

Nudging kan brukes til å gjøre det enklere å ta mer klimavennlige valg. I dette webinaret lærer dere om nudging som verktøy for å redusere klimagassutslipp, inkludert en metode for å gjennomføre og teste nudge.

Nyere atferdsforskning viser at beslutninger påvirkes i stor grad av hvordan ulike alternativer framstilles, og av hva andre i våre omgivelser velger. Denne kunnskapen er bakgrunnen for teorien om nudging som et verktøy for å forbedre menneskers valg.

En nudge er et lite «dytt» i riktig retning. Det innebærer at mennesker påvirkes til å ta valg uten at man tenker på det. Man støter på nudging i matbutikkene og på avfallssorteringen. Andre eksempler er skjemaer for strømavtaler med ferdig avkryssede ruter for grønn leverandør, printere forhåndsinnstilt på dobbeltsidig utskrift, eller når lokale varer blir tydelig eksponert i butikken.

Nudging er et supplement til økonomiske insentiver, påbud og forbud, og kan i noen tilfeller være mer effektivt for å redusere klimagassutslipp enn disse virkemidlene. Transport, matvalg, matsvinn og offentlige anskaffelser er eksempler på områder hvor ulike nudge kan være nyttige for å redusere utslipp.

LES MER OG MELD DEG PÅ HER>>

 

 

Return to top of page
X