Skip links

Klimapartnere Østfold – disse 16 var med på stiftelsesmøte

Klimapartnere Østfold hadde sitt stiftelses- og signeringsmøte den 18.juni 2019 på Litteraturhuset i Fredrikstad. Her signerte 16 klimapartnere sine avtaler om klimasamarbeid

 – et partnerskap som allerede fra starten reflekterer klimapartner-modellen – bestående av aktører fra både næringslivet, det offentlige, interesseorganisasjoner og akademia.

Klimapartnere Østfolds mål er å bidra til at regionens næringsliv skal stå best mulig rustet til å møte klimautfordringene og morgendagens krav til lavutslippssamfunnet. Gjennom samarbeid, bistand og påfyll i klimafaglige saker, skal Klimapartnere være en støttespiller og et verktøy for sine partnere.

Disse 16 klimapartnerne var med på møtet:

 • Batteriretur AS
 • Becour AS
 • Borg Havn IKS
 • EV Østfold AS
 • Fredrikstad kommune
 • Fredrikstad Næringsforening
 • Inspiria
 • Kronos Titan AS
 • Multiconsult AS
 • Naturvernforbundet i Østfold
 • Norengros Medipartner AS
 • Smart Energi AS
 • Østfold Energi AS
 • Østfoldforskning AS
 • Klima Østfold
 • Klimapartnere Østfold
Return to top of page
X