Skip links

Klimapartnere Østfold

Klimapartnere Østfold hadde sitt stiftelses- og signeringsmøte den 18.juni 2019 på Litteraturhuset i Fredrikstad. Her signerte 16 klimapartnere sine avtaler om klimasamarbeid

Klimapartnere Østfold hadde sitt stiftelses- og signeringsmøte den 18.juni 2019 på Litteraturhuset i Fredrikstad. Her signerte 16 klimapartnere sine avtaler om klimasamarbeid – et partnerskap som allerede fra starten reflekterer klimapartner-modellen – bestående av aktører fra både næringslivet, det offentlige, interesseorganisasjoner og akademia.

Klimapartnere Østfold
Klimapartnere Østfolds mål er å bidra til at regionens næringsliv skal stå best mulig rustet til å møte klimautfordringene og morgendagens krav til lavutslippssamfunnet.
Gjennom samarbeid, bistand og påfyll i klimafaglige saker, skal Klimapartnere være en støttespiller og et verktøy for sine partnere.

Vi skal utnytte de business-mulighetene klimaendringene representerer i utvikling av nye varer og tjenester.

Return to top of page
X