Skip links

OM Klimapartnere

Klimapartnere Viken er et partnerskap for bedrifter og organisasjoner som ønsker å bidra til grønn næringsutvikling og klimagassreduksjon. Gjennom samarbeid, bistand og påfyll i klimafaglige saker, skal Klimapartnere være en støttespiller og et verktøy for sine partnere.

Klimapartnere Viken (tidligere Østfold) hadde sitt stiftelses- og signeringsmøte den 18.juni 2019 på Litteraturhuset i Fredrikstad. Her signerte 16 klimapartnere sine avtaler om klimasamarbeid. I dag er vi representert gjennom nærmere 50 partnere i Akershus, Buskerud og Østfold.

Vårt mål er å bidra til at regionens næringsliv skal stå best mulig rustet til å møte klimautfordringene og morgendagens krav til lavutslippssamfunnet. Dette gjør vi ved å tilby våre partnere viktige verktøy som f.eks. klimaregnskap, og legge til rette for regionale og nasjonale møteplasser. Våre partnere samarbeider på tvers av bransjer, sektorer og fag for å dele kunnskap og finne fremtidsrettede løsninger. Sammen går vi i front for grønn næringsutvikling og klimagassreduksjon.

VÅR METODe

Våre partnere utfordres til:

 • Bli fossilfri innen 2030 (direkte klimautslipp)
 • Forankre forståelse av klimarisiko og grønne muligheter i virksomhetens ledelse
 • Etablere minst ett spydspissprosjekt for å redusere klimautslipp og sikre grønn næringsutvikling

Vi i Klimapartnere forplikter oss til:

 • Klimaregnskap
 • Kunnskap og kompetanse på grønn omstilling
 • Møteplasser for erfaringsutveksling
 • Styrket merkevare
 • Deling av beste praksis løsninger

Våre partnere forplikter seg til: 

 • Forankre klimaarbeidet i toppledelsen
 • Arbeide systematisk med miljøstyring
 • Gjennomføre årlig klimaregnskap
 • Oppnå miljøsertifisering
 • Betale årlig kontingent

Ønsker du å vite mer?

Return to top of page
X