Skip links

K-Punktet en arena for faglig påfyll og inspirasjon

Lanserer ny digital møteserie om klima

K-Punktet, eller det Kritiske-punktet er navnet på Klimapartnere Vikens nye digitale møteserie om klima. Siste torsdag i hver måned inviterer vi våre partnere til faglig påfyll og erfaringsutveksling om aktuelle temaer innen klima og grønn omstilling.

Så langt i 2022 har vi sett en stor vekst i Klimapartnere Viken. En ting som går igjen hos flere av våre nye partnere er at de ønsker faglig påfyll og mulighet til å utveksle erfaringer med andre aktører. Dette var også det som inspirerte oss til å lage en fast møteserie om klima.

Navnet K-Punktet, eller det kritiske-punktet, er inspirert av det kjente K-punktet skihopperne møter i bakken. Vi opplever at satsningen på grønn omstilling virkelig har skutt fart, så nå må vi sammen sikre at vi manøvrerer oss godt over det kritiske-punktet! Møteserien arrangeres digitalt den siste torsdagen i hver måned, og de som deltar får muligheten til å bli bedre kjent med de andre klimapartnerne som finnes i nettverket, og ikke minst tilgang på faglig påfyll om aktuelle temaer innen klima og grønn omstilling.

Første K-Punktet går av stabelen allerede torsdag 24. mars. Da får vi besøk av Seniorrådgiver i NORSUS Mona Nilsen som vil fortelle om hennes siste forskning på klimadulting (nudging), og hvordan det kan være et viktig bidrag til arbeidet med grønn omstilling.

 

 

Har du tips til temaer, eller en løsning du vil dele med flere? Ta kontakt her!

Return to top of page
X