Skip links

Informasjonsmøte om grønn omstilling samlet lokalt næringsliv.

Lokal mobilisering for grønn omstilling

Tirsdag 1. februar hadde vi sammen med Ringerike Næringsforening, Ringerike Kommune og Visit Innlandet, gleden av å invitere lokalt næringsliv til et informasjonsmøte om grønn omstilling.

På møtet var fokuset å bidra med konkrete verktøy, informasjon, og innspill som kan gjøre det enklere for lokalt næringsliv å komme i gang med grønn omstilling i sin virksomhet. Det snakkes mye om FNs bærekraftsmål, det grønne skiftet, eller grønn omstilling, men det er ikke så lett å henge med på hva det betyr for din virksomhet.

– Det er mye å ta stilling til og hvilke krav og muligheter som finnes er ofte svært avhengig av bransjen man operer i, sier Maria Thunshelle fra Klimapartnere Viken.

Til tross for at det kan være krevende å få oversikt, var alle som deltok på møtet på ByLab i Hønefoss opptatt av å finne ut hvordan deres bedrift best kan rigge seg for å møte de nye behovene og kravene som følger med det grønne skiftet. På informasjonsmøtet fikk deltakerne høre innlegg om hvorfor det er viktig å sertifisere sin virksomhet fra Miljøfyrtårnkonsulent Ida Sofie Ask Bjaarstad, og vi i Klimapartnere Viken snakket om hvordan det å bli med i et partnerskap for grønn næringsutvikling gir støtte til virksomheter som skal i gang med grønn omstilling.

Over en kopp kaffe ble det tid til god dialog mellom næringslivsaktørene. Blant annet valgte Fredrik Skarstein, Styreleder i Fossen Utvikling, og Kjetil Bockmann, Daglig leder i Vardar Varme, å dele av sine erfaringer. Og det ble flere spennende diskusjoner, blant annet om hvilke muligheter aktørene mente fantes for samarbeid i regionen. I følge Regionsleder i Klimapartnere Viken, Stine Nygaard er dette kanskje det viktigste poenget med informasjonsmøtet.

– Dette ble en suksess, -med god energi i rommet! Målet med møtet var å skape en møteplass for lokale aktører og gi dem et knippe konkrete verktøy de kan bruke i sitt arbeid med omstilling. Ringerike Næringsforening, Ringerike Kommune og Visit Innlandet spilte en viktig rolle i å skape denne samlingsplassen, og samlet tror jeg dette konseptet kan overføres til flere næringsforeninger, sier Stine Nygaard fra Klimapartnere Viken.

Representerer du en næringsforening eller organisasjon som ønsker å gjøre noe liknende for dine medlemmer? Da oppfordrer vi deg om å ta kontakt så kan vi sammen legge en plan for å økt mobilisering for grønn omstilling.

Return to top of page
X