Skip links

Tekst og foto: Østfold Energi

Miljøvennlig byggvarme på Kalnes

Flere utbyggere ønsker seg fossilfri oppvarming på byggeplassen. Da det nye administrasjonsbygget på Kalnes skulle bygges, var valget enkelt.

Bygget på 6.000 kvm, som blant annet skal huse administrasjonen til Sykehuset Østfold, er snart klart. Her leverer Østfold Energi byggvarme fra fornybar fjernvarme.

– Det er veldig enkelt med fjernvarme. Det blir mindre jobb med drift og vedlikehold. Ikke minst kutter vi CO2– utslipp, sier Remi Løkke, prosjektleder i AS Betongbygg.

-Stabilt og ubetjent
Sarpsborg-firmaet har jobbet med prosjektet for byggherre Kalnes Samfunnsbygg i over ett år, og måtte tidlig ta et valg på oppvarmingsløsning. I slike byggeprosjekter er det store mengder betong og materialer som skal tørkes, noe som er utfordrende i et nordisk kaldt og vått klima.

Systemer for byggvarme er ikke det første som kommer på plass, og entreprenører som Betongbygg må derfor sørge for en midlertidig oppvarmingsløsning.

– Vi har et vannbårent byggvarmesystem, som vanligvis blir fyrt med fossil fyringsolje. Denne gangen fikk vi hjelp med å koble oss på fjernvarmesentralen til Østfold Energi fra start, sier Løkke, som mener det var et godt valg.

– En fossil oljekjel gir betydelige utslipp. Den skal også driftes og etterfylles, mens fjernvarme er mye mer stabilt og driftes ubetjent. Det går helt av seg selv, sier han.

Under byggingen skifter man suksessivt over til byggets radiatorkurser etter hvert som bygget blir ferdig. Foto: Østfold Energi

Forbud mot fossile oljekjeler
De siste årene har stadig flere i byggebransjen tatt i bruk klimavennlige alternativer, som fjernvarme, elektrisitet eller biobrensel. Fra 2022 blir det også forbud mot å bruke fossil oljefyr på byggeplasser over hele Norge.

Det synes Johnny Pedersen, varmesjef i Østfold Energi, er på sin plass.

– Det tvinger fram endringer vi trenger. Når et bygg skal ha fjernvarme, er det ingen grunn til å bruke fossile oppvarmingskilder under byggingen. Jeg tror mye av det handler om kunnskap og erfaring. Når man først velger fjernvarme, ser man at det er både enkelt og miljøvennlig, sier han.

Slik fungerer byggvarme fra fjernvarme:

  • Utbygger må ha et vannbårent varmesystem, som kan distribuere varmen rundt i bygget. Det er viktig at fjernvarmeaktøren i området kommer tidlig inn i planleggingen.
  • Under byggingen skifter man suksessivt over til byggets radiatorkurser etter hvert som bygget blir ferdig.
  • Kundene betaler for den energien de bruker med en fast energipris ferdig driftet.
  • Ingen klimagassutslipp fra byggplassen, plassbesparende og høy leveringssikkerhet.

Les mer på Østfold Energi

Return to top of page
X