Skip links

Viktig kunnskapspartner med på laget

NMBU er Klimapartner i Viken

En god anledning til å forsterke klimafokuset ved driften av NMBU ytterligere, sier rektor Curt Rice.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har en unik fagprofil som er skreddersydd for å løse de store miljø- og bærekrafts-utfordringene verden står ovenfor. Nå forsterker de klimafokuset ved å inngå partnerskap i Klimapartnere Viken.  

Forsterker klimafokuset
Det å være landets miljøuniversitet forplikter, og gir et spesielt ansvar for å tenke bærekraft i hele bredden av egen virksomhet, fra utdanning og forskning til drift av anleggene.  

– Vi har ambisjon om å være en god partner på denne viktige samarbeidsarenaen. Vi ønsker å øke fokuset på bærekraft i vår egen drift, så dette partnerskapet kom som bestilt, sier rektor Curt Rice. 

Avtalen ble signert 9. juni på vakre Campus Ås og forplikter NMBU blant annet til å forankre klimaarbeidet i toppledelsen, arbeide systematisk med miljøstyring og å gjennomføre årlige klimaregnskap. 

– Vi får mye igjen for dette partnerskapet! sier Lena Kjøbli, koordinator for Miljørådet. Vi har allerede samlet nødvendig informasjon til NMBUs klimaregnskap. Dette vil være en god arena for nettverksbygging, bedre samarbeidet mellom næringsliv og forskning, og gjøre vårt arbeid med miljøstyring enda bedre. NMBU har dessuten allerede mange klimatiltak som kan tjene som spydspissprosjekter. 

Viktig kunnskapspartner med på laget 
Klimapartnere sitt mål er at lokalt næringsliv skal stå best mulig rustet i møte med klimautfordringene og morgendagens krav til lavutslippsamfunnet. Til dette arbeidet vil NMBU bli en viktig kunnskapspartner å ha med på laget.  

– Vi er så stolte av å ha NMBU med på laget, som Klimapartner i Viken, sier Stine Nygaard, Regionleder i Viken. NMBU er en aktør av stor betydning på klima- og miljøfeltet som allerede er i gang med å identifisere gode løsninger for fremtiden.  

Prosjektleder for nasjonalt prosjekt i Klimapartnere Simen Windheim peker også på NMBU som en viktig ressurs for det nasjonale nettverket av Klimapartnere.  

– Et viktig mål for Klimapartnere er å bidra til kunnskapsdeling på tvers av samfunnssektorer. Å sørge for kunnskapsoverføring mellom næringslivet og akademia er derfor en viktig del av det vi gjør. Da er det helt naturlig å ha et av våre fremste universiteter med på laget, og vi har stor tro på NMBU som en gjensidig ressurs for partnerne våre i hele landet. 

Bli bedre kjent med NMBU her. 

Return to top of page
X