Skip links

Østfold Energi med tiårets beste resultat

Østfold Energi oppnådde et resultat på 191 millioner kroner for 2019. Høye kraftpriser, god drift og positive bidrag fra deleide selskaper, bidro til vårt beste resultat siden 2010, sier Østfold Energi-direktør Oddmund Kroken.

Tekst og foto: Østfold Energi

2019 har vært et godt år for energiprodusenten, som er eid av alle kommunene i Østfold og Viken fylkeskommune. Relativt høye kraftpriser, god drift og positiv utvikling i deleide selskaper innen vannkraft og vindkraft gjør at selskapet kan levere et resultat på 191 millioner kroner. Dette er en bedring på 27 millioner kroner mot fjoråret.

Utsetter utbyttevurderingen

Inngangen til 2020 startet med et betydelig fall i kraftprisene, etterfulgt av koronakrisen som bidro til ytterligere fall i energiprisene og større usikkerhet om framtiden.

– I dag er situasjonen fortsatt sterkt preget av dette. Det er større usikkerhet om framtiden, hvor lenge krisen vil vare og hvor store konsekvensene av denne vil bli. Som en følge av dette har styret besluttet at en vurdering av utbytte til eierne tas til høsten, sier Kroken.

-Til tross for den usikre situasjonen vi står i er vi som energiprodusent meget godt posisjonert. Det vil alltid være behov for fornybar energi. Krisen viser også den viktigste funksjonen vi har- å opprettholde kritisk infrastruktur, sier Kroken.

Til tross for den usikre situasjonen vi står i er vi som energiprodusent meget godt posisjonert. Det vil alltid være behov for fornybar energi.

Oddmund Kroken, administrerende direktør Østfold Energi

Mer fornybar energi

Østfold Energi har ti hel – og deleide vannkraftverk i Østfold, Indre Sogn og Nordland. Deler av energiproduksjonen kommer også fra fjernvarmeanlegg og vindkraftverk.

l 2019 produserte Østfold Energi 2219 GWh. Dette tilsvarer om lag 1,6 prosent av Norges fornybare energiproduksjon.

-Målet vårt mot 2030 er å øke produksjonen av fornybar energi med 150 GWh, og utvikle og selge 1 GW i vindkraft og småskala vannkraft i våre utviklingsselskap. Dette gjør vi for å skape verdier lokalt og for å bidra til elektrifiseringen av Norge og resten av Europa. Dette er helt nødvendig for å nå de ambisiøse klimamålene frem mot 2030, sier Kroken.

I 2019 koblet åtte større kunder seg på selskapets fjernvarmeanlegg i Østfold. I tillegg til investeringer i utbygging av vannkraft og vindkraft, har Østfold Energi investert i flere oppstartsselskaper og prosjekter relatert til fornybar energi.

Nøkkeltall 2019

  • Selskapets omsetning endte på 658 millioner kroner, som er en nedgang på seks prosent fra fjoråret.
  • Produksjonsvolumet i 2019 gikk noe ned målt mot fjoråret, men ble oppveid av høyere priser. Oppnådd kraftpris i 2019 ble 385 kr/MWh, mot 345 kr/MWh i 2018.
  • Driftsresultatet endte på 380 millioner kroner, mot 346 millioner kroner i 2018.
  • Helse, miljø og sikkerhet har høyeste prioritet i selskapet. Østfold Energi hadde ingen skader med fravær i fjor, og et sykefravær på 2,3 prosent.

Les mer om Østfold Energi på: 

Østfold Energi

Return to top of page
X