Skip links

Asplan Viak

Asplan Viak skal bidra til en bærekraftig utvikling. Det innebærer de skal minimere de negative miljøkonsekvensene av egen virksomhet – både av egen kontordrift og i de oppdragene de til enhver tid utfører. Asplan Viak former samfunnet i en mer bærekraftig retning.

Asplan Viak følger prosjekt helt fra «tidlig fase»-utredninger og overordnet planlegging, via prosjektering, ferdigstilling, til igangsetting og drift. Oppdragsgivers behov, minimert miljøbelastning og sluttbrukers tilfredshet er grunnlaget for vår tilnærming.

Klimavisjon
«Asplan Viak skal tilby bærekraftige løsninger i alle oppdrag». Ledelsen har prioritert vesentlige miljøaspekter for fire områder; Integrert design, materialvalg, arealplanlegging og vann. Asplan Viak har utarbeidet klimagassregnskap for egen drift etter FNs GHG protokoll siden 2008 og rapporterer til FNs Global Compact.


Asplan Viak
  • Partner siden 01.01.20
  • Kontaktperson: Bente Haukland Næss
  • Telefon: +4790760950
https://www.asplanviak.no/om-asplan-viak/samfunnsansvar/

Bli en klimapartner du også!

Kom i gang
Return to top of page
X