Skip links

BatteriRetur

Batteriretur er et godkjent returselskap for alle typer batterier – og vårt nettverk sikrer synergigevinst for både sikkerhet og miljøet.

Siden Batteriretur ble etablert i 1993, har vi tatt imot kasserte batterier fra hele Norge. Etter hvert som EUs batteridirektiv er blitt utvidet, håndterer vi nå alle typer batterier, enten det dreier seg om et lite AAA-batteri fra en husholdning eller høyenergi-batterier fra for eksempel maritim sektor.

Gjennom et finmasket nett av mottaks- og hentesteder i hele landet sørger vi for at kasserte batterier tas trygt hånd om, blir demontert, gjenbrukt og gjenvunnet.

Vi tar imot alt vi får, og lovende samarbeidsprosjekter gjennom årene har satt oss i en internasjonalt ledende posisjon.

Fremtiden er elektrisk!


BatteriRetur
  • Partner siden 18.06.19
  • Kontaktperson: Fredrik Andresen
  • Telefon: +47 69 10 27 70
https://batteriretur.no/

Bli en klimapartner du også!

Kom i gang
Return to top of page
X