Skip links

Borg Havn

Gjennom de siste 25 årene har Borg Havn utviklet seg fra å være et tradisjonelt havnevesen til å bli en profesjonell logistikk- og næringsaktør.

Borg Havn er en allsidig flerbrukshavn noe som betyr at våre arealer benyttes av en rekke ulike virksomheter. Borg Havn forvalter arealer fra Utgårdskilen i sør til Sarpsborg i nord og dette gir oss muligheten til å utvikle både virksomheten, næringslivet og regionen som helhet. Vi er i dag en sentral aktør med både lokale, regionale og nasjonale funksjoner. Havna er organisert som et interkommunalt selskap som eies av Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler kommuner. Selskapet har 23 ansatte.

Trafikken over havnen vokser og nye bedrifter og arbeidsplasser etablerer seg på våre områder. For fremtiden betyr det at vi må fortsette å tilby attraktive, moderne og effektive løsninger til kunden, noe vi skal gjøre på en bærekraftig måte.

I Borg Havn er vi opptatt av å ta vare på miljøet og for oss er det derfor viktig å være en havn som minst mulig påvirker omgivelsene med støy, støv og utslipp, samt være i forkant innen nye energiløsninger i havneområdet.


Borg Havn
  • Partner siden 18.06.19
  • Kontaktperson: Charlotte Iversen
  • Telefon: 95251846
https://www.borg-havn.no/

Bli en klimapartner du også!

Kom i gang
Return to top of page
X