Skip links

Fredrikstad Kommune

Fredrikstad kommune har satt seg ambisiøse klimamål og vil bidra til at vi globalt holder oss innenfor 1,5°C-målet. Målsettingene følges årlig opp med et klimabudsjett som er et viktig styringsverktøy i arbeidet med å oppnå utslippskutt.

Fredrikstads klimaplan (kommunedelplan for klima 2019-2030) ble vedtatt 5. september av bystyret. Planen har følgende hovedmålsettinger:

  • Innen 2030 skal klimagassutslippene være redusert med minst 60 prosent, sammenliknet med 2016.
  • Fredrikstad skal bidra til at Østfold-regionen oppnår netto null klimagassutslipp innen 2050 ved både kraftig å redusere utslippene og øke CO2-opptakene i Fredrikstad.
  • Fredrikstad skal bidra til å oppnå det globale lavutslippssamfunnet innen 2050

Dette er ambisiøse mål og vi er helt avhengige av å nå dem samme med alle aktørene i Fredrikstad-samfunnet. Derfor er en av hovedstrategiene i planen: «Innbyggere og næringsliv inviteres med i omstillingen til lavutslippssamfunnet».

Fredrikstad skal være den lille verdensbyen som tar et globalt ansvar.

Lenke til Fredrikstad kommunes nettsider for klima og miljø
Lenke til Fredrikstad kommunes klima- og energiplan
E-post til klimakontakten i Fredrikstad


Fredrikstad Kommune
  • Partner siden 18.06.19
  • Kontaktperson: Grete Rasmussen
  • Telefon: 69306000
https://www.fredrikstad.kommune.no/

Bli en klimapartner du også!

Kom i gang
Return to top of page
X