Skip links

Fredrikstad Næringsforening

Fredrikstad Næringsforening skal arbeide for økt verdiskaping og næringsøkonomisk utvikling i Fredrikstad.

Arbeidet skjer gjennom bred samhandling mellom bedrifter og offentlige myndigheter i Nedre Glomma Regionen.

Næringsforeningen skal fremstå som en attraktiv møteplass for sine medlemmer og fremme aktiviteter som gir økt kompetanse og verdier for medlemsbedriftene.

Visjon

Byens næringsliv skal fremstå som et kraftsentrum i fylket, hvor Nedre Glomma blir Oslofjordens mest attraktive byområde for mennesker, kompetanse og kapital.

Verdier

  • Handlekraft – FNF skal være aktiv og oppfølgende samt vise vilje og “stayerevne” til å finne løsninger
  • Entusiasme – FNF skal vise en positiv og engasjert holdning, og ha en åpen og fordomsfri tilnærming til muligheter, interesser, samarbeidspartnere og andre interessenter
  • Troverdighet – FNF skal gjøre et grundig arbeid og fremstå som seriøs og tillitsvekkende

Fredrikstad Næringsforening
  • Partner siden 18.06.19
  • Kontaktperson: Kjell-Arne Græsdal
  • Telefon:
https://www.fredrikstad-nf.no

Bli en klimapartner du også!

Kom i gang
Return to top of page
X