Skip links

Frevar KF

FREVAR KF eier og driver kommunens prosessanlegg for avløpsrensing, vannproduksjon, energigjenvinning og avfallshåndtering. Tjenesteproduksjonen er delt i næringsvirksomhet og kommunale oppgaver.

FREVAR KF eier og driver kommunens prosessanlegg for avløpsrensing, vannproduksjon, energigjenvinning og avfallshåndtering.  Tjenesteproduksjonen er delt i næringsvirksomhet og kommunale oppgaver.


Frevar KF
  • Partner siden 18.06.19
  • Kontaktperson: Fredrik Hellstrøm
  • Telefon: 91553325
http://www.frevar.no/

Bli en klimapartner du også!

Kom i gang
Return to top of page
X