Skip links

Hafslund Eco

For en fornybar og fullelektrisk fremtid – Hver dag går Hafslund Ecos mer enn 400 ansatte på jobb for å realisere visjonen om en fornybar og fullelektrisk fremtid.

Hafslund Eco er avhengig av et godt forhold til sine interessenter og arbeider derfor tett med næringsliv, kommuner og lokalsamfunn. Konsernets virksomhet er med på å trygge arbeidsplasser, sikre samfunnet tilførsel av ren energi og øke verdiskapingen. På den måten skaper Hafslund Eco verdier lokalt, regionalt og nasjonalt, og bidrar samtidig til lavere klimagassutslipp, som har en positiv effekt globalt.

Selv om konsernet er en viktig bidragsyter til samfunnsmessig og miljømessig måloppnåelse, kan virksomheten også ha enkelte uheldige virkninger. Konsernets aktiviteter kan føre til skader på egne ansatte, innleide eller berørte parter, og natur og miljø kan bli påvirket negativt som følge av vassdragsreguleringer. Konsernet arbeider systematisk, forbyggende og målrettet med helse, miljø og sikkerhet (HMS), samtidig som inngrepene i naturen skal gjøres så skånsomt som mulig.

Hafslund Ecos bærekraftstrategi har følgende strategiske målsetning: Hafslund Eco skal være bransjeledende på bærekraft både når det gjelder ambisjoner, tiltak, oppnådde resultater og rapportering.


Hafslund Eco
  • Partner siden 13.10.21
  • Kontaktperson: Kaja Fallsen Berg
  • Telefon: +47 41 56 70 18
https://hafslundeco.no/

Bli en klimapartner du også!

Kom i gang
Return to top of page
X