Skip links

Naturvernforbundet i Østfold

Naturvernforbundets overordnede mål er å verne naturen og sikre livsmiljøet slik at menneskelig virksomhet ikke overskrider tålegrenser i naturen.

Gjennom arbeid med konkrete naturvernsaker bidrar vi til å ivareta naturmangfoldet og skape naturglede for å øke engasjementet for naturverdiene. Menneskeskapte klimaendringer og ødeleggelse av leveområder er de største truslene mot naturmangfoldet og mot en bærekraftig fremtid. Naturvernforbundets mer enn 27000 medlemmer er derfor aktive pådrivere for det grønne skiftet.

Vi sponses ikke av næringsinteresser, men er samarbeidspartnere for gode løsninger.

Vi vil støtte bedrifter og politikere med gode ideer for omlegging til et fossilfritt samfunn og ansvarlig ressursbruk.


Naturvernforbundet i Østfold
  • Partner siden 18.06.19
  • Kontaktperson: Hans Jan Bjerkely
  • Telefon: 99 28 10 07

https://naturvernforbundet.no/ostfold/

Bli en klimapartner du også!

Kom i gang
Return to top of page
X