Skip links

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har studier og forskning som møter de store globale spørsmålene om miljø, bærekraftig utvikling, bedre folke- og dyrehelse, klimautfordringer, fornybare energikilder, matproduksjon og areal- og ressursforvaltning.

NMBU sin unike fagprofil er som skreddersydd for å blant annet løse de store miljø- og bærekraftsutfordringene verden står ovenfor. Deres viktigste bidrag er å utdanne kandidater som skal sette planene for en mer bærekraftig fremtid ut i livet, og gjennom å forske frem de gode løsningene og formidle kunnskapsgrunnlaget.  

Det å være landets miljøuniversitet forplikter, og gir også et helt spesielt ansvar for å tenke bærekraft i hele bredden av deres egen drift og virksomhet fra utdanning og forskning til drift av anleggene. Kunnskapen de har om miljø og bærekraft skal reflekteres i måten de driver universitetet på, og her er målet å være et forbilde for andre universiteter. 

Les mer om deres arbeid på miljø og bærekraft her.

Foto: Håkon Sparre, NMBU 


Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
  • Partner siden 09.06.22
  • Kontaktperson: Lena Marie Kjøbli
  • Telefon: +47 915 44 501
https://www.nmbu.no

Bli en klimapartner du også!

Kom i gang
Return to top of page
X