Skip links

Østfold Energi

Østfold Energi forvalter både store naturressurser og finansielle verdier. Hensynet til natur, klima og samfunnet vi er en del av, gjennomsyrer alt vi gjør. Det er det vi kaller ren bærekraft.

Eierne våre er fylkeskommunen og 13 kommuner i Østfold, og en betydelig andel av verdiskapningen vår går tilbake til samfunnet. I 2018 tilførte vi 436 millioner kroner i form av utbytte, skatter og avgifter. Inntektene vi skaper går blant annet til å finansiere skole, helse og andre viktige tjenester i lokalsamfunnene.

Østfold Energi forvalter både store naturressurser og finansielle verdier. Hensynet til natur, klima og samfunnet vi er en del av, gjennomsyrer alt vi gjør.
Vannkraft er en viktig ressurs i Norge, og også for Østfold Energi. 95 prosent av energiproduksjonen vår kommer fra vannkraft fra de ti kraftverkene vi eier i Indre Sogn, Østfold og Nordland. Vi har også seks fjernvarmeanlegg i Østfold, og er deleiere i en vindpark på Vestlandet.

Samtidig jobber vi aktivt med forretningsutvikling og innovasjon for å skape nye inntekter i det grønne skiftet. Vi tror på store endringer og teknologiske muligheter i det fremtidige fornybare energimarkedet, og denne utviklingen vil vi være en del av.


Østfold Energi
  • Partner siden 18.06.19
  • Kontaktperson: Oddmund Kroken
  • Telefon:
https://www.ostfoldenergi.no/

Bli en klimapartner du også!

Kom i gang
Return to top of page
X