Skip links

NORSUS

NORSUS er et nasjonalt forskningsinstitutt med visjon om å bidra til kunnskap for en bærekraftig samfunnsutvikling gjennom nyskaping og innovasjon.

Vi er Norges fremste fagmiljø innenfor livsløpsvurderinger (LCA) for analyse av miljø- og ressurseffektivitet til produkter og tjenester. NORSUS har 27 høyt kvalifiserte medarbeidere, hvorav 25 forskere og 9 med doktorgradskompetanse. Ytterligere en medarbeider jobber for tiden med å fullføre sin doktorgrad.

NORSUS (tidligere Østfoldforskning) ble etablert for å bidra til å styrke forskningsvirksomheten i Østfold og er en viktig aktør i den regionale utviklingen i Østfold, sammen med Høgskolen i Østfold, IFE – Institutt for Energiteknikk, NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Viken Fylkeskommune (tidligere Østfold) og partene i arbeidslivet (NHO/LO). NORSUS er også en del av det nasjonale forskningssystemet med regional forankring, også kalt FOKUS-instituttene. NORSUS har utført en rekke prosjekter lokalt, nasjonalt og internasjonalt for en lang rekke varierte oppdragsgivere. Mange av prosjektene er innhentet gjennom gode søknader med dyktige samarbeidspartnere til forskningsprogrammer i Norge og EU.


NORSUS
  • Partner siden 18.06.19
  • Kontaktperson: Ole Jørgen Hansen
  • Telefon: 69 34 24 94
https://norsus.no

Bli en klimapartner du også!

Kom i gang
Return to top of page
X