Skip links

Sarpsborg Kommune

Sammen skaper vi Sarpsborg. Det er visjonen vi jobber etter i vår kommune, og hovedmålet vårt er å gjøre Sarpsborg til et attraktivt sted å bo, jobbe og oppleve. Da må også klimagassutslippene i kommunen ytterligere ned.

Sarpsborg kommune fikk sin første klima- og energiplan i 2002. Denne planen er nå under revidering, og en ny klima- og energiplan skal tre i kraft våren 2021.

Ifølge utslippsstatistikk fra Miljødirektoratet, har klimagassutslippene i Sarpsborg gått jevnt nedover siden 2009 (med unntak av et lite hopp i 2018). Sektoren med høyest utslipp er industri, olje og gass, som utgjør rundt 40 prosent av alle utslippene i kommunen. Veitrafikken er den nest største sektoren, og står for cirka 27 prosent av utslippene.

Parallelt med ny klimaplan, jobber vi med klimabudsjett i Sarpsborg. Klimabudsjettet vil bli et viktig styringsverktøy for Sarpsborg kommune i arbeidet med å nå målsetninger om utslippskutt. Det skal kvantifisere hvor mye klimagasser som kuttes gjennom de foreslåtte tiltak og kostnaden for å gjennomføre disse. Jevnlig rapportering på gjennomføring av klimatiltak vil sørge for at kommunen har god styring på status i det viktige arbeidet.

Gjeldende klimaplan: https://www.sarpsborg.com/globalassets/dokumenter/politikk-og-planer/kommunedelplan-klima-og-energiplan.pdf

  1. september 2019 ble planprogrammet til den nye klimaplanen vedtatt, les mer her:https://www.sarpsborg.com/globalassets/dokumenter/politikk-og-planer/kommuneplaner/planprogram-for-kommunedelplan-klima-og-energi-2021-2030.pdf

Sarpsborg Kommune
  • Partner siden 09.10.19
  • Kontaktperson: Kristine Molkersrød
  • Telefon: 47692943
https://www.sarpsborg.com

Bli en klimapartner du også!

Kom i gang
Return to top of page
X