Skip links

SpareBank 1 Østfold Akershus

SpareBank 1 Østfold Akershus er en sterk, regional forankret sparebank som har Østfold og søndre del av Akershus som sitt prioriterte markedsområde.

Banken tar på alvor at de skal bidra til en bærekraftig utvikling. Dette innebærer ikke bare at de skal ta vare på miljøet, men også bidra til økonomisk og sosial bærekraft. Som bank vet de at de er med på å skape gode ringvirkninger og bidrar til vekst, utvikling og bolyst i regionen.

Å skape bærekraftige samfunn var årsaken til at vi ble stiftet, og det er fortsatt vår viktigste oppgave selv om innholdet endres i takt med tiden.

Banken har sluttet seg til FNs bærekraftsmål der de anerkjenner det globale samarbeidet som må ligge til grunn for å lykkes. I tillegg er bærekraft er godt forankret i virksomhetsstrategien og det arbeides med å finne nye, gode løsninger for en bærekraftig utvikling av regionen og lokalsamfunnet.

Les mer om deres samfunnsansvar og arbeid med bærekraft her.

Foto: SpareBank 1 Østfold Akershus 


SpareBank 1 Østfold Akershus
  • Partner siden 25.10.22
  • Kontaktperson: Lene Zimmermann Gjermundsen
  • Telefon: +47 990 18 056
https://www.sparebank1.no/nb/ostfold-akershus/om-oss.html

Bli en klimapartner du også!

Kom i gang
Return to top of page
X