Skip links

Vestby Næringsforum

Vestby Næringsforum jobber for næringslivet i hele Vestby kommune Med samarbeid og kunnskap i fokus, for små og store bedrifter.

Vestby Næringsforum ble stiftet 5. februar 2019 av Son Næringsforening og Vestby BedriftsForum, og er en partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon for næringslivet i Vestby kommune. Vestby Næringsforum er næringslivets viktigste talerør og aktør for å fremme næringsutvikling i hele kommunen. I tillegg arbeider vi med å fremme samt utvikle kommunen som en attraktiv reiselivsdestinasjon gjennom prosjektet Opplev Vestby.


Vestby Næringsforum
  • Partner siden 02.01.22
  • Kontaktperson: Tina Leqvamb
  • Telefon: +47 990 35 139
https://vestbynf.no

Bli en klimapartner du også!

Kom i gang
Return to top of page
X