Skip links

Viken Fylkeskommune

Vikens 1,2 millioner innbyggere utgjør nær en fjerdedel av Norges befolkning. I fylkeskommunen tar vi ansvar for å redusere klimagassutslipp – og sammen med kommunene, næringslivet og organisasjoner skal vi oppnå felles klimamål.

Vi planlegger for fremtiden med helhetlige tiltak og virkemidler som skal føre til reduserte klimagassutslipp i Viken. Vi bidrar til forskning på miljø, klima og fornybar energi.

I Viken finner du flere av landets største og viktigste bedrifter. Næringslivet i Viken er mangfoldig og nyskapende. Flere av bedriftene leder an internasjonalt i det grønne skiftet. Viken fylkeskommune spiller på lag med næringslivet.

I de tre regionene som i dag utgjør Viken, er det satt ambisiøse klimamål:
–        I Østfold skal klimagassutslippene være redusert med 80 prosent, og all transport skal være fossilfri innen 2030. Jordbruk og industri er ledende i å minimere annen type klimagassutslipp per produserte enhet. Østfold skal være et lavutslippssamfunn med høyeffektiv energi- og ressursbruk.
–        Akershus skal ha redusert sine direkte klimagassutslipp med 85-90 prosent i 2050 og med 55 prosent i 2030 sammenlignet med 1991-nivå. Akershus skal også arbeide for å redusere de indirekte klimagassutslippene og øke produksjon og bruk av fornybare energikilder.
–        Buskerud har satt som mål å redusere utslipp av klimagasser i regionen med 50 prosent innen 2030 – og det skal skje uten å øke elektrisitetsbruken ut over dagens nivå.


Viken Fylkeskommune
  • Partner siden 18.06.19
  • Kontaktperson: Tyra Marie Risnes
  • Telefon: 32 30 00 00
https://www.viken.no/

Bli en klimapartner du også!

Kom i gang
Return to top of page
X