Skip links

Bli bedre kjent med Batteriretur AS og Fredrik Andresen

– Samarbeid er nøkkelen

Potensialet er stort for dem som jobber innen batterier om dagen. Og størst blir det når man greier å samarbeide, mener daglig leder for Batteriretur AS, Fredrik Andresen.

«Do not open» står det på glasskrukka på bordet i møterommet hos Batteriretur AS på Øra i Fredrikstad. Innholdet kan til forveksling minne om pulverkaffe, men det er langt mer dyrebart – og mye farligere – enn kaffe. Det er såkalt ‘black mass’, et pulver av mineraler og metaller, som nikkel, kobolt, grafitt og litium. Helt sentrale ingredienser i et elbilbatteri, og snart også sentrale i den videre utviklingen av Batterireturs virksomhet. Det skal vi komme tilbake til.

For Fredrik Andresen, daglig leder av Batteriretur AS, er opptatt av at alle typer batterier er like viktige for bedriften:

– Her tar vi imot alt fra de minste høreapparat-batteriene på noen få gram til 50 tonn tunge industrielle batterier, og vi satser like tungt på alle typer. Det vi gjør, er å sortere batteriene etter kjemi, så pakker og kontrollerer vi dem før de sendes ut til gjenvinningsanlegg for batterier i utlandet. Norge er blant de beste i verden på innsamling av batterier – og vi har en ydmyk markedsandel på 80 til 85 prosent, sier Fredrik Andresen med et skjevt smil.

Samarbeid om gode løsninger
Batteriretur AS har eksistert siden 1993 og er blitt gradvis større. I dag har selskapet 27 ansatte fordelt på Fredrikstad og Sandefjord samt et reparasjonsverksted på Flateby. I 2019 hadde de en omsetning på drøyt 137 millioner, og et overskudd på 5,5 millioner. Fredrik Andresen har ledet Batteriretur i fem år, og han mener det har skjedd mer på batterifronten de siste fire årene enn de 80 foregående:

– Utviklingen har virkelig skutt fart de siste årene. Det skyldes en kombinasjon av politikk, forskning og utvikling som har lagt til rette for storstilt elektrifisering, særlig innen transport. Og midt oppi dette sitter vi og tar vare på søppelet.

– For en miljøbedrift som dere var det vel naturlig å bli med i Klimapartnere fra oppstarten. Eller?

– Jeg er ikke den typiske forum- eller nettverksmannen, jeg får egentlig litt noia av det. Men jeg er tilhenger av gode initiativer og samarbeid, særlig når man kan ha med nøytrale parter som kommuner og fylkeskommuner. Samtidig som at industrien får en sterk stemme inn i det, vel å merke. Da kan vi dele kunnskap og erfaringer og vi kan ta et krafttak sammen. I fellesskap kan vi stimulere til gode løsninger som kan eksporteres. For det er behov for gode løsninger mange steder der ute – og vi er på overtid med klimamålene. Jeg håper og tror at Klimapartnere kan bidra til å gjøre denne felles innsatsen.

Reduserer eget avtrykk
Batteriretur setter av 15 prosent av inntektene sine hvert år på forskning og utvikling, blant annet for å redusere eget karbonfotavtrykk. Det har for eksempel ført til verdens første batteribank laget av ulike elbilbatterier:

– Vi har satt sammen batterier fra fire ulike elbilmerker i en egen batteribank som lagrer overskuddsenergi. Denne banken, sammen med solceller, solfangere og termiske brønner inne på anlegget, gjør at vi er selvforsynt med energi på Øra – altså at vi selv står for de 175 000 kWh-ene vi bruker hvert år. Og ikke bare det – i perioder sender vi ut og selger overskuddsenergien vår på nettet. Selv om vi har investert egne midler for å utvikle løsninger som dette, ville vi ikke greid det uten et statlig virkemiddelapparat. Da tenker jeg særlig på Enova, de betyr mye for utviklingen av gode løsninger, forteller Fredrik. Han er stolt over at Batteriretur har greid å redusere sitt eget karbonfotavtrykk betydelig de siste årene:

– Vi har tatt noen dramatiske valg – blant annet da vi samlet virksomheten her på Øra; vi var tidligere lokalisert i Horten, Sarpsborg og Halden. Her har vi tilgang til havn – altså mindre behov for landbasert transport, vi stiller krav til leverandørene våre og vi er blitt selvforsynt med energi. Det har ført til kutt på rundt 800 tonn kilo CO2-ekvivalenter i året.

Batteriretur AS Fredrik Andresen
Daglig leder, Fredrik Andersen med sin elbil


Teknologi og arbeidsplasser
Nest etter å kutte egne utslipp, er Batterireturs daglige leder opptatt av å etablere arbeidsplasser:

– Utvilsomt. Det å skaffe arbeidsplasser er det som driver meg mest – og får vi til det samtidig som vi bidrar til å ta vare på landet vårt, er det gull verdt. Bokstavelig talt. Jeg har hørt et estimat på at det i Norge ligger en mulighet på 200 til 400 milliarder kroner innen batterisektoren, altså hele verdikjeden fra produksjon via bruk til gjenvinning. Da trenger vi storstilt teknologiutvikling. Teknologi blir dermed et viktig klimatiltak.

Og det er her vi kommer tilbake til den svarte massen, sammen med teknologi og nye arbeidsplasser. For nå skal Batterireturs anlegg utvides. Norske Hydro og svenske Northvolt skal bygge gjenvinningsfabrikk for batterier fra elektriske kjøretøy – en fabrikk som Batteriretur skal være operatør for.

Lukker kretsløpet
– Om alt går etter planen, er første steg av fabrikken på plass høsten 2021. Den skal gjenvinne batteriene, og fra 2023/2024 åpner vi en storskala demonteringsfabrikk. Da lukker vi kretsløpet for elbilen her i Norge, samtidig som vi etablerer nye arbeidsplasser, forteller Fredrik.

Batteriene vil da bli demontert på stedet, og de ulike fraksjonene blir delt opp – som aluminium, nikkel, kobolt, litium, grafitt osv. Men også plastkomponenter, kobber og stål. Når de ulike fraksjonene er gjenvunnet, kan de sendes videre til produsenter som bruker dem i sin produksjon. Sirkulær logikk og økonomi i praksis, med andre ord.

– Dette kan bety en global mulighet for oss her i lille Norge. Og samarbeid er nøkkelen.

Bildetekst: Navnet på bilskiltet ga seg i grunnen selv når eieren lever og ånder for batterier. Og ja, dette er en elbil – Fredrik Andresens første, faktisk.

Fredrik Andresen, daglig leder i Batteriretur AS, vil gjerne samarbeide om nye muligheter innen batterisektoren.

Fakta:
Batteriretur AS
Klimapartnerkontakt: Fredrik Andresen, daglig leder
Klimapartner siden 18. juni 2019
Antall ansatte: 27
Formål: Batteriretur AS tar imot og gjenvinner brukte batterier av alle kategorier. Har fasiliteter i Fredrikstad (Øra industriområde) og Sandefjord, samt et reparasjonsverksted i Flateby.

Les mer på BatteriRetur AS

Return to top of page
X