Skip links

Bli bedre kjent med klimapartner SpareBank 1 Østfold Akershus og Lene Zimmermann Gjermundsen

– Samarbeid for å nå målene

I 180 år har SpareBank 1 hatt lokal verdiskaping som sin forretningsmodell. – Det er et verdigrunnlag vi ansatte er stolte av, sier fagansvarlig for bærekraft Lene Zimmermann Gjermundsen.

Etterutdanning førte til bærekraftsstilling

Fagansvarlig for bærekraft i SpareBank 1 Østfold Akershus, Lene Zimmermann Gjermundsen, har lang fartstid i organisasjonen. De siste 15 årene har hun jobbet i flere stillinger, deriblant som cash management rådgiver inn mot lokale bedriftskunder i regionen. Da koronaen kom opplevde hun at dagene ble roligere, og ville utforske noen nye interesser.

– Det første jeg gjorde var å bli andelsbonde på en gård i Fredrikstad. Deretter valgte jeg å gå tilbake på skolebenken for å lære mer om bærekraft. Den sosiale bærekraften, som f.eks. å stille opp for frivilligheten og gjøre dugnad, har jeg alltid brent for. Det var imidlertid gjennom kurset «Bærekraft som konkurransefortrinn» at engasjementet mitt for klima og miljø virkelig våknet.

Etter at det første kurset var gjennomført, tenkte Gjermundsen at det kunne være fint å øke kompetansen på bærekraft internt i banken med videreutdanning. Sjefen sa, «Kjør på!» – Etter det tok det ikke lang tid før hun fikk rollen som fagansvarlig for bærekraft.

 

Samarbeid for å nå målene 

Å jobbe med bærekraft i en organisasjon kan være utfordrende. Ett av spørsmålene Gjermundsen ble stilt i intervjuet til stillingen var: «Er du klar til å ta kampen?»

– Men så har det jo ikke vært noen kamp, sier Gjermundsen med et smil. De stilte meg nok rett og slett det spørsmålet fordi alt som har med endring å gjøre kan være vanskelig, og krever noen som kan «få med seg folk».

I tillegg til å ha engasjerte ansatte i organisasjonen, peker også Gjermundsen på at det er en fordel å samarbeide med flere av bankene i SpareBank 1 alliansen på bærekraft.

– I tråd med Bærekraftsmål 17 Samarbeid for å nå målene, ser jeg at det gir mye verdi til bærekraftsarbeidet å kunne snakke sammen og dele de gode løsningene internt i alliansen. Samtidig er vi opptatte av å både hente og dele kunnskap utenfor organisasjonen, det er også grunnen til at vi har valgt å søke oss til andre nettverk slik som Klimapartnere, sier Gjermundsen.

 

– De største utslippene er de indirekte

SpareBank 1 Østfold Akershus gjør flere tiltak for å redusere utslipp fra egen drift. Blant annet har de en tydelige retningslinjer for tjenestereiser, fører klimaregnskap, og skal i løpet av 2023 bli Miljøfyrtårnsertifisert og innhente tilbud på solceller til hovedkontoret. I tillegg til å redusere utslipp fra egen drift, jobber de også med å kartlegge de indirekte utslippene sine.

– De indirekte utslippene fra utlånsporteføljen vår er helt klart størst, og det er også her vi kan bidra mest med tanke på klima. Kort oppsummert: når vi gir lån til bedrifter så brukes disse pengene til «noe». Det er disse utslippene vi ønsker å redusere, forklarer Gjermundsen.

For å redusere klimapåvirkningen fra utlånsporteføljen til banken, er de nå i gang med et langsiktig prosjekt for å kartlegge utslippene, og sette seg konkrete mål for hvordan redusere disse. Med slike spennende og utfordrende oppgaver foran seg peker Lene igjen på samarbeid som et viktig suksesskriterium.

– Jeg kommer tilbake til Bærekraftsmål 17 Samarbeid for å nå målene, gang på gang. Det understreker hvor viktig det er at vi deler på hverandres kunnskap, og bygger gode nettverk for erfaringsutveksling. Som nevnt var det også dette som ble utslagsgivende for oss.  – Vi ser at Klimapartnere har mye kompetanse, som kan bidra til SpareBank 1, men også at vi kan bidra med vår kompetanse i partnerskapet.

Foto: SpareBank 1 Østfold Akershus

Fakta om:

Klimapartnerkontakt: Lene Zimmermann Gjermundsen
Klimapartner siden: 25.10.2022
Antall ansatte: 181
Formål: SpareBank 1 Østfold Akershus er en regional forankret sparebank med fokus på å bidra til en bærekraftig utvikling.

Les mer på nettsidene til SpareBank 1 Østfold Akershus.
Return to top of page
X