Skip links

NSSØ – Norsk Senter for Sirkulær Økonomi

Norsk Senter for Sirkulær Økonomi er et utviklingssenter for industri, øvrig næringsliv og offentlige virksomheter, som ser forretningsmuligheter i sirkulær økonomi og det grønne skiftet.

Sammen skaper vi grønn konkurransekraft

Norsk Senter for Sirkulær Økonomi arbeider med  de muligheter det ligger i å videreutvikle sirkulær økonomi i praksis for og mellom virksomheter. Utvikling av nye forretningsområder og utnyttelse av avfallsprodukter eller restprodukter er arbeidsoppgaver senteret arbeider med.  Kombinasjonen av et sterkt faglig miljø og samarbeid med de viktigste forskningsmiljøer i Norge og utlandet gir brukere av senteret stor mulighet for å utvikle sin egen virksomhet med endrede/nye produkter og mulig nye forretningsområder basert på det grønne skiftet og den sirkulære økonomi.

Norsk Senter for Sirkulær Økonomi er for virksomheter som gjennom prosjekter basert på det grønne skiftet, skaper innovasjon og lønnsomhet.

NYTT – NYTTIG – NYTTIGGJORT

Dette er grunnlaget for senterets satsing på innovasjon. Senteret arbeider med utvikling av restprodukter og andre typer resirkulerbare produkter til å kunne brukes som erstatning for mer ressurskrevende råstoffer/produkter. Dette kan resultere i at nye produkter skapes. Prosessen vil også gi sin vurdering av hvor nyttig en nyutvikling er og ikke minst hvordan en nyutvikling vil kunne nyttiggjøres.

Samspillet mellom rådgivningstjenesten og testlaboratoriet vil kunne gi det nødvendige grunnlaget for økt innovasjon.

HISTORIEN BAK NCCE

Norsk Senter for Sirkulær Økonomi har sin opprinnelse fra Øra Industriområde i Fredrikstad, hvor mange sentrale gjenvinningsbedrifter holder til. Øra-bedriftene har i flere tiår hatt fokus på å ivareta ressurser på en god måte, og å beholde ressurser i kretsløpet lengst mulig.

I 2016 gikk nettverkene Gjenvinning Østfold og Borg Plast-Net, med sine 45 medlemsbedrifter, sammen om et forprosjekt for å kartlegge behov og muligheter for etablering av et nasjonalt senter for sirkulærøkonomi. Fredrikstad Kommune og Østfold Fylkeskommune støttet prosjektet og etableringen av Norsk Senter for Sirkulær Økonomi var et faktum.

Medlemmer

Trykk her for å se en oversikt over NSSØs medlemmer >>


NSSØ – Norsk Senter for Sirkulær Økonomi
  • Kontaktperson: Natalia Mathisen
  • Telefon: +47 907 46 729
http://ncce.no/
Return to top of page
X