Skip links

United Nations Global Compact Norway

UN Global Compact inspirerer bedrifter til å gjøre bærekraftsutfordringer til konkrete businessmuligheter.

FNs bedriftsinitiativ for bærekraft

UN Global Compact er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv og verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft. Over 12.354 bedrifter i 160 land er medlemmer. I dag finnes det lokale UN Global Compact nettverk i rundt 70 land på alle kontinenter, inkludert i Norge. UN Global Compact Norge er et av de lokale nettverkene som har aller størst medlemsvekst. Les mer om sekretariatet og styret nasjonalt og globalt her. Norsk næringsliv viser vei! Bli med du også.

Ledestjerner for fremtidens næringsliv

Da FNs generalsekretær Kofi Annan lanserte UN Global Compact i 2000 var målet å skape en global bevegelse av ansvarlige og bærekraftige bedrifter, som skulle forme fremtidens næringsliv. Det har FN lykkes med og i dag øker antall medlemsbedrifter i initiativet raskt. Stadig flere bedrifter melder seg inn i UN Global Compact for å være en ledestjerne for fremtidens næringsliv. Her kan du lese om medlemsfordeler.

Ansvarlig og bærekraftig næringsliv

UN Global Compacts ti prinsipper og bærekraftsmålene staker ut retningen for et ansvarlig og bærekraftig næringsliv. Prinsippene og bærekraftsmålene går som en rød tråd gjennom alt arbeidet UN Global Compact-bedriftene gjør.

FNs 10 prinsipper for ansvarlig næringsliv

Når et selskap melder seg inn i UN Global Compact forplikter det seg til å følge de ti prinsippene og rapportere årlig på dem. UN Global Compacts ti prinsipper gir føringer for hvordan bedriften sikrer ansvarlig drift innen menneskerettigheter, arbeidsliv, antikorrupsjon og miljø. Det finnes i dag mange måter å rapportere ansvarlighet i en bedrift, men UN Global Compacts rapporteringsmåte er antageligvis den mest utbredte globalt. Den passer både for små, mellomstore og store bedrifter. Den er bredt anerkjent og ved å ha den å vise til kan bedriften få konkurransefordeler i for eksempel anbudsprosesser den deltar i. UN Global Compact Norge bistår medlemsbedriftene med rapportering og arrangerer ulike type møter og nettverk om temaet.

Businessløsninger knyttet til bærekraftsmålene

Bærekraftsmålene og Parisavtalen er helt unike. Det er første gang så mange land har gått sammen for å vedta en slagplan for å bekjempe fattigdom, ulikheter og klimaendringer innen 2030. De 17 bærekraftsmålene viser hvilke  utfordringer verden står ovenfor. Det ligger forretningsmuligheter i å finne løsninger til disse utfordringene. Markedsmulighetene er kalkulert til å utgjøre rundt 10.000 milliarder kr (12.000 mrd. USD) per år og 380 millioner jobber.

Medlemsbedrifter i UN Global Compact ønsker å finne bærekraftige løsninger som er positivt for planeten, mennesker og verdiskapning. UN Global Compacts oppgave er å bistå bedriftene i å skape nye muligheter og løsninger knyttet til bærekraftsmålene. Løsningsplattformer er en måte å samle bedrifter i et nettverk eller en arbeidsgruppe hvor de kan samarbeide om å finner konkrete løsninger på bærekraftsutfordringer.

Medlemmer

Trykk her for å en oversikt over UNBC Norways medlemmer >>


United Nations Global Compact Norway
  • Kontaktperson: Kim Gabrielli
  • Telefon: +47 452 01 451
https://globalcompact.no/
Return to top of page
X