Skip links

Toppledersamling 2022

Samler topplederne i Viken

Klimapartnere Vikens toppledersamling byr på en unik mulighet for våre partnere å utveksle erfaringer med klimaledere fra en rekke bransjer i regionen.

Tradisjon tro inviterer vi til toppledersamling for klimapartnere i Viken på Inspiria Science Center den 20. oktober. Toppledersamlingen arrangeres årlig, og er en unik arena for klimaledere fra ulike bransjer til å møtes for erfaringsutveksling og klimafaglig påfyll. Årets samling har et fullspekket program med suksesshistorier fra partnere og inspirerende ekspert-innlegg.

– Samler topplederne i Viken

Helt siden Klimapartnere først ble stiftet i Østfold har det vært arrangert en årlig toppledersamling. – Vi ser hvor viktig det å skape gode møteplasser er for at våre partnere får til å samarbeide om nye grønne løsninger, sier regionleder i Viken Stine Nygaard.

– Det er ikke tilfeldig at en årlig samling for toppledere og klimaledere i regionen er en del av Klimapartnere-metoden. Gjennom å skape en arena for erfaringsutveksling og klimafaglig påfyll bidrar vi til å forankre klimaarbeidet i toppledelsen. Noe som er helt essensielt om bedrifter i Viken skal klare å gjøre sitt for å nå klimamålene, sier Stine.

Vi må bli bedre på å dele de gode løsningene

I år har vi invitert en av Norges fremste eksperter på klimakommunikasjon, Byråleder i Footprint i Beate Nossum. Gjennom sitt innlegg “Det grønne taktskiftet”, skal vi få høre hvorfor det er viktig å bli god på klimakommunikasjon om vi sammen skal nå klimamålene. Hun vil også bidra med tips til hvordan våre partnere kan bli bedre på å dele de gode løsningene.

 

Les mer og meld deg på Klimapartnere Vikens Toppledersamling her.

Return to top of page
X