Skip links

Bli bedre kjent med Asplan Viak og Elisabeth Heggelund Tørstad

– Sammen kan vi gjøre en forskjell

Hun tror på kraften som ligger i å være både lokal og nasjonal, Elisabeth Heggelund Tørstad. Derfor er også selskapet hun leder, Asplan Viak, med i alle de regionale klimapartnerskapene.

Asplan Viak, et av Norges største rådgivende miljøer innen arkitektur-, plan- og ingeniørtjenester, ble i desember 2020 den første partneren i det utvidede Klimapartnere Viken. Det falt helt naturlig for selskapet, forteller administrerende direktør, Elisabeth Heggelund Tørstad:

– Vi har vært med helt siden oppstarten av Klimapartnere i Aust-Agder, og er nå med i alle regionene. Det vi liker med Klimapartnere, er at de har den tosidigheten som ligger i å være både lokalt og nasjonalt orientert. Det sammenfaller også med vår måte å jobbe på. For oss i Asplan Viak er det viktig å være tett på mennesker og prosesser der det skjer – derav det lokale og regionale fokuset. Samtidig er det viktig å ha det nasjonale perspektivet, at gode krefter trekker sammen. Da kan vi gjøre en forskjell – og vi har et helhjertet ønske om å kunne bidra.

Elisabeth Heggelund Tørstad (adm.dir. i Asplan Viak), Stine Nygaard (Daglig leder Klimapartnere Viken) og Anne Beathe Tvinnereim (Fylkesråd for plan, klima og miljø i Viken.

Tar samfunnsansvar
Asplan Viak ble etablert for rundt 60 år siden, med to grunnpilarer: samfunnsplanlegging og vannhåndtering.

– Vi vil skape varige verdier gjennom våre tjenester og vår ekspertise. For oss er bærekraft et premiss for å kunne skape samfunn, infrastruktur og bygg som er fleksible og robuste for endring. Som tåler klimaendringer og reduserer fotavtrykk. Samfunn der mennesker har det godt. Det har vært viktig for oss helt fra starten. Dette med vannhåndtering har også fulgt oss gjennom hele vår historie – og er i dag viktigere enn noensinne, påpeker Tørstad.

Vil redusere egne utslipp
Som et rådgivende selskap som vil bidra til at hele samfunnets fotavtrykk blir mindre, har Asplan Viak også søkelys på eget fotavtrykk:

– Ja, det må vi ha, selv om det for oss er enklest å bidra til at andre reduserer sine klimagassutslipp. Men, allerede før koronaen kom, var vi i gang med å se på kontorbruken vår, der hovedtyngden av de direkte utslippene våre ligger. Vi stiller egne krav til innkjøp og energieffektive løsninger, og leier primært BREEAM-sertifiserte bygg. Men å ha kontorer med masse plass i seg selv er lite klimavennlig. Gjennom pilotering ser vi nå på om vi kan redusere kontorarealene våre og legge opp til mer hjemmekontor. Vi må fortsatt ha møteplasser for våre ansatte, slik at de kan være sosiale og kreative sammen. Men vi må våge å prøve ut nye løsninger, påpeker Tørstad, som legger til at de gjerne eksperimenterer på seg selv. Som med Powerhouse Kjørbo, Norges første energipositive kontorbygg. Asplan Viak var rådgivende ingeniør på prosjektet, og er leietaker i bygget.

– Vi testet løsningene på oss selv og tok dermed litt av risikoen på egen kappe. Vi er veldig stolt over Powerhouse og at bygget i seg selv bidrar med noe godt til samfunnet. Jeg har veldig tro på den måten å jobbe på – at vi tør å teste nye løsninger og kan samle erfaringer, sammen med andre, sier hun.

Eget miljøfond
Asplan Viak har et mål om å være klimanøytrale – og årlig setter de av 0,5 prosent av omsetningen til et miljøfond, som skal bidra med å få utslippene fra virksomheten ytterligere ned.

– Du kan se det som en kombinasjon av avlat og at vi jobber med kontinuerlig utvikling for å redusere utslipp. Det er rett og slett en investering i lavere fotavtrykk over tid. Det er ganske spenstig – og heldigvis har vi et styre og en eier som har gått med på dette, fordi de ser at vi trenger å gjøre dette, forteller direktøren.

En viktig og nyttig arena
Hun opplever at Klimapartnerskapet er en naturlig del av klimaarbeidet til Asplan Viak. Fordi de er representert i alle de regionale partnerskapene, er det flere i selskapet som får nyte godt av deltakelsen:

– Vi har miljøansvarlige på alle kontorene våre, og disse kan delta i partnerskapsarrangementer. Så har vi en nasjonal bærekraftansvarlig i Asplan Viak, og hun er med når og der det er naturlig, sier Tørstad og fortsetter:

– Jeg får inntrykk av at møteplassen er veldig viktig for våre folk, å ha et sted der klima- og miljøspørsmål er på agendaen og der de kan diskutere med andre utenfor egen organisasjon. At de har en arena som ikke er knyttet opp til en spesifikk kontrakt, oppleves konstruktivt. Inspirasjon og læring er ekstremt viktig, også for at vi skal kunne kjøre gode prosesser internt. Selv har jeg ikke anledning til å delta på alle arrangementer, men det er nesten viktigere at fagpersonene våre får gjort det. En ekstra nytteverdi ligger også i at vi gjennom Klimapartnere får en arena der vi kan bidra med vår ekspertise, for eksempel gjennom foredrag. Da får vi synliggjort oss og det vi kan, samtidig som at våre fagpersoner blir utfordret og får en mulighet til å glitre, sier Tørstad.

Næringslivets langsiktighet
Tørstad er opptatt av næringslivets rolle i å gjøre samfunnet bærekraftig og klimavennlig:

– Jeg tenkte lenge at det var det offentlige som ivaretok det langsiktige perspektivet, men da jeg var engasjert i arbeid for World Business Council for Sustainable Development, fikk jeg virkelig øynene opp for hvor mye langsiktighet som ligger i næringslivet. De er mer langsiktig orientert enn det offentlige når det gjelder planlegging og investeringer. Legger du all den kapitalen som finnes i næringslivet og den oppriktige intensjonen rundt langsiktighet og bærekraft på bordet, så ser du hvor utrolig viktig det er at næringslivet tar den rollen.

Asplan Viak - Klimapartnere Viken
Elisabeth Heggelund Tørstad er administrerende direktør i Asplan Viak – som i desember 2020 ble første Klimapartner i Viken. Hun håper at Klimapartnere Viken vil løfte en del problemstillinger opp på nasjonalt nivå, da det i Viken er mange nasjonale aktører representert.

Fakta:
Asplan Viak
Klimapartnerkontakt: Bente Haukland Næss
Klimapartner siden 1. desember 2020
Antall ansatte: cirka 1200
Formål: Asplan Viak er et av Norges største rådgivende ingeniør-, plan- og arkitektfirmaer, som jobber ut fra misjonen «Former samfunnet – ser mennesket». Selskapet har som formål å bidra til bærekraftig utvikling, og samfunnsansvaret er dermed sterkt forankret i verdigrunnlaget til Asplan Viak. Selskapet har eksistert i over 60 år og har kontorer over hele Norge.

Les mer om Asplan Viak

Return to top of page
X