Skip links

Bli bedre kjent med SMARTsam og Bodil Helene Bach

Skal måle klimabesparelser ved bruk av ny velferdsteknologi

– Realistisk sett kan vi ikke forvente at hverdagsheltene som skal pleie unge og gamle alltid har mulighet til å tenke at digitalisering og klima henger sammen, sier gründer av SMARTsam Bodil Helene Bach. Men det er akkurat derfor vi er her! Nå ønsker hun å gjøre det enklere for helseorganisasjoner og satse på helseteknologi.

Hvordan kan din bedrift bidra til å løse klimautfordringene?

– I SMARTsam er vi opptatt av å skape helsetjenester som er bedre enn de vi har i dag, ved å ta i bruk teknologi. Dette gjør vi gjennom å bistå med introduksjon og implementering av brukersentrert helseteknologi til små og store aktører. Etter hvert har det f.eks. blitt krav om 15% videokonsultasjoner i helseforetak, og det vi har sett er at det sparer organisasjonene for mye ressursbruk, reisetid og transporttid, som også bidrar til å redusert utslipp. Helsepersonell i kommuner sparer inn kjøretid ved bruk av velferdteknologi som tilskudd i helsetjenesten. Pasienter som skal til spesialisthelsetjenestene, slipper følgetjenester og lengre reiser for å få den hjelpen de trenger.

Hvilke klimamål har dere satt dere – og hvordan jobber dere for å nå dem?

– I prosessen med å bevisstgjøre helseorganisasjoner og kommuner om verdien av å gå over til at en del av tjenestetilbudet gjennomføres digitalt, har vi utviklet et eget gevinstverktøy, SMART Gevinst, som sier noe om hvor mye penger sykehusene sparer, men også klimabesparelsene som skjer gjennom endringen. Prototypen er testet og utfordringer er funnet, så vi er ved et veiskille ift videre utvikling av dette akkurat nå. Veien videre trenger større krefter enn de vi har i dag! Men underveis har vi utviklet en gevinstkalkulator, som kan gi oss en beregning FØR vi endrer tjenesten. Hvilke gevinster kan jeg som leder forvente å se ved endring av våre tjenestetilbud?

Hvorfor er dere med i Klimapartnere Viken?

– Nettopp det å få hjelp til å finne gode måter å inkludere utslippstall i et gevinstmåleverktøy motiverte oss til å gå inn i Klimapartnere Viken. I tillegg så ser vi det at klima stadig blir en mer og mer aktuell faktor i anbudsprosesser, og som en del av beslutningsgrunnlaget til våre kunder. Men vi ser også at offentlig sektor har et forbedringspotensiale ift å se gevinstene i sammenheng. Økonomiske besparelser, er bare en del av endringsbildet – ressurser som er spart og kan omstilles til andre deler av tjenesten, slik at man jobber mer effektivt til pasientens beste. Alt dette gir også store miljøgevinster.

Hvilke forventninger har dere til partnerskapet?

– Gjennom dette partnerskapet tror vi at vi kan få mye god faglig input som kan støtte oss på veien til å sette klima mer i fokus, men også det at vi blir en del av et nettverk som kan hjelpe oss å se nye forretningsmuligheter.

Hvilke tanker har dere om fremtiden?

– Så vidt vi vet, kjenner vi ikke til noen andre som tilbyr lignende tjenester som oss i dag. Og når vi vet hvor vanskelig det kan være for de store organisasjonene å ta i bruk ny teknologi, føles det derfor bare enda viktigere å fortsette med det viktige arbeidet vi gjør. Til syvende og sist håper vi å kunne påvirke det offentlige.

Fakta om:

Klimapartnerkontakt: Bodil Helene Bach
Klimapartner siden 2. januar 2022
Antall ansatte: 2
Formål: SMARTsam øker kompetansen og tilrettelegger for trygge videomøter i privat og offentlig helsesektor.

Les mer nettsidene til SMARTsam.

Return to top of page
X