Skip links

Smart Energi feirer ett år som Klimapartner

I Smart Energi jobber vi hver dag for at strøm skal være enkelt og miljøvennlig for deg som kunde.

Artikkel fra Smart Energi 18. juni 2020

Vi har hele tiden fokus på å være i forkant av utviklingen og bidra med bærekraftige og fremtidsrettede løsninger. Vi var derfor tidlig på ballen da Klimapartnere Østfold ble stiftet for ett år siden. Den 18 juni 2019 var vi en av 16 klimaengasjerte bedriftene i Østfold som signerte klimapartner avtalen.

Klimapartnere Østfold
Klimapartnere Østfolds mål er å bidra til at regionens næringsliv skal stå best mulig rustet til å møte klimautfordringene og morgendagens krav til lavutslippssamfunnet. Gjennom samarbeid, bistand og påfyll i klimafaglige saker, er Klimapartnere en støttespiller og et verktøy for sine partnere.

Sammen mot målet
Klimapartnere består av flere regionale nettverk som sammen jobber for å gå i front for grønn næringsutvikling og klimagassreduksjon. Samarbeid og dialog er suksesskriteriet for verdiskapingen. Partnerne samarbeider på tvers av bransjer, sektorer og fag for å dele kunnskap om bærekraft og finne fremtidsrettede løsninger for samfunnet vårt.

19 bedrifter er med så langt
Prosessen med å etablere Klimapartnere Østfold skjøt fart da Stine Torjusen Nygaars ble ansatt som prosjektleder. Våren 2019 jobbet hun for å rekruttere partnere, og ved signering-møtet var hele 16 partnere på plass. Etter dette har tre partnere kommet til, i dag er vi en av 19 klimaengasjerte partnere. Smart Energi er i godt selskap med blant andre Fredrikstad Kommune, Borg Havn, Østfoldforskning, Klima Østfold, NorEngros og Østfold Energi.

Første år som partner
Smart Energi har nå vært klimapartner i et år, og har allerede fått mye ut av partnerskapet. Vi har blitt kjent med klimautfordringene til næringslivet i lokalmiljøet, og i slutten av april leverte vi det første klimaregnskapet hvor vi satt oss mål om å bli klimanøytral i løpet av 2020.

Partnere samarbeider på tvers av bransjer, sektorer og fag for å dele kunnskap om bærekraft og finne fremtidsrettede løsninger for samfunnet vårt.

Smart Energi

Les mer om Smart Energi

Return to top of page
X