Skip links

Smart Innovation går inn som Klimapartner i Østfold Viken

En «koblingsboks» som setter aktører i kontakt med hverandre og sørger for samarbeid

Sammen med sine over 200 partnere fra næringslivet, offentlig sektor, akademia og interesseorganisasjoner, jobber Klimapartnere for å skape grønne forretningsmuligheter og samtidig redusere utslipp.

– Smart Innovation Norway er en synlig og viktig aktør som mange ser til og vi svært fornøyd med samarbeidet, sier leder for Klimapartnere Østfold – Viken, Stine Nygaard.

I slutten av august signerte partene en samarbeidsavtale som går ut på å formidle klimakunnskap, utvikle og fremme grønne forretningsideer, skape møteplasser for klimadebatt og samhandle regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

– Vi ønsker å forsterke vårt pågående arbeid med bærekraft. Klimapartnere vil være en viktig medspiller for oss og vi ønsker å støtte dette initiativet, kommenterer Thor Moen, leder for Smarte Byer & Samfunn hos Smart Innovation Norway.

Han forklarer at Klimapartnere og andre viktige strategiske partnere som jobber med bærekraft, vil gi selskapet nødvendig kunnskap og kompetanse.

– Vi vil tilstrebe å få inn denne kompetansen i alle ledd hos Smart Innovation Norway og hos alle våre samarbeidspartnere. For vi må alle gjøre det vi kan i det grønne skiftet, påpeker Moen.

Forplikter til klimatiltak
Den inngåtte partneravtalen forplikter Smart Innovation Norway til å:

  • Forankre klimaarbeidet i toppledelsen
  • Miljøsertifisere seg gjennom Miljøfyrtårn, ISO eller annet
  • Gjennomføre årlig klimaregnskap
  • Søke å redusere egne utslipp og jobbe med eget fotavtrykk

Samtidig bidrar Klimapartnere med informasjon og kunnskap i møter, seminarer, workshops og årlige toppledersamlinger, samt styrket profil og merkevare som klimapartner.

– Vi i Klimapartnere kaller oss en «koblingsboks» som setter aktører i kontakt med hverandre, sørger for samarbeidsplattformer og deling av beste praksis, forteller Nygaard.

Om Klimapartnere
Organisasjonen har over 200 partnervirksomheter og jobber langs to akser:
1) Skape grønne forretningsmuligheter og vekst
2) Søke å redusere utslipp

Klimapartneres visjon er at Norge lykkes med omstilling for å nå 1,5 graders-målet og alle partnere utfordres til å bli fossilfrie og kutte sine direkte utslipp innen 2030.

Hver partnerregion eies og er forankret i sin respektive fylkeskommune. Partnerskapene finansieres gjennom årlig partnerkontingent og tilskudd fra fylkeskommunen. I tillegg hentes prosjektmidler.

Return to top of page
X