Skip links

Bli bedre kjent med Vestby Næringsforum og Annie Kristi Korsmo

– Som bedrift må du vise hva du gjør, ikke bare snakke om det

Vestby Næringsforum har identifisert bærekraft som et av sine viktige fokus områder, og det er ikke en tilfeldighet i følge daglig leder Annie Kristi Korsmo. Det grønne skiftet er noe lokalt næringsliv både blir pålagt og er en del av, og det er helt klart kommet for å bli!

Vestby Næringsforum har hatt en spennende reise det siste året. Med en kommune i stor vekst innenfor lokalt næringsliv og handel, stor økning i medlemsmassen til næringsforeningen, og attpåtil korona, har det vært nok å henge fingrene i for daglig leder Annie Kristi Korsmo. Likevel har det aldri vært tydeligere hva Vestby Næringsforum ønsker å fokusere på.

– Vi ser det at fokus på klima og bærekraft kommer til å bli en hygiene faktor, også er det opp til deg som bedrift å vise til hva du gjør, og ikke bare snakke om det. Det er her jeg kjenner at vi som forening kan være med å påvirke og spille våre medlemmer gode!

Bilde fra et av Vestby Næringsforums medlemsmøter

Liten organisasjon med stor stemme

Til tross for at Vestby Næringsforum er en mindre organisasjon har de i dag over 150 medlemmer i nettverket, og spiller en viktig rolle som pådriver for offensiv næringsutvikling og fremmer av verdiskapning i regionen. Dette betyr også at de er i en unik rolle til å bidra til økt fokus på klima og bærekraft blant sine medlemmer.

Vi er jo en liten organisasjon, vi har ikke de største innkjøpene, leverandørene og heller ikke noe tungtransport selv, men vi kan gjøre vårt gjennom at vi hjelper andre innenfor disse kategoriene til å bli bedre på klima.

En verktøykasse for klima og bærekraft  

Arbeidet med å ha fokus på å redusere utslipp og øke bevisstheten til deres medlemmer rundt hva norsk næringsliv forventer av dem er godt i gang, men Korsmo påpeker at de legger merke til at deres medlemmer har veldig ulik kompetanse på området. 

– Jeg tenker som forening så ønsker vi å bygge en verktøykasse for å hjelpe våre medlemmer, og en av grunnpilarene i den verktøykassen bør være å øke kunnskapen vi har innenfor klima og hvordan jobbe mer bærekraftig. 

Partnerskap – en nøkkel i klimaarbeidet

I fjor begynte derfor Vestby Næringsforum å identifisere hvilke partnerskap de mente kunne bidra til å styrke deres arbeid med å etablere en slik verktøykasse og landet på å bli med i Klimapartnere Viken.

– Vi ble veldig interesserte når vi så hvilken type service dere gir til deres partnere, blant annet gjennom spydspissprosjektene og det at man kan sette i gang fagdiskusjoner som våre medlemmer kan dra nytte av for å bli mer bevisst. Også det å bygge vårt eget nettverk for å få bedre innsikt i hva vi kan gjøre selv gleder vi oss til!

Fakta om:

Klimapartnerkontakt: Annie Kristi Korsmo
Klimapartner siden: 2. januar 2022
Antall ansatte: 1
Formål: Vestby Næringsforum er en medlemsorganisasjon for næringslivet i Vestby kommune. Deres formål er å fremme en offensiv næringsutvikling, bidra til økt verdiskaping i eksisterende bedrifter og et bedret grunnlag for nyetableringer i kommunen.

Les mer nettsidene til Vestby Næringsforum.

Return to top of page
X