Skip links

Bli bedre kjent med Fossen Utvikling og Frederik W. Skarstein

– Tar gjerne grønne utfordringer

Med langsiktig tenkning og store miljøambisjoner er Fossen Utvikling klar for å skape noe helt nytt på Hønefoss. Da var det naturlig for styreleder Frederik W. Skarstein å bli en del av Klimapartnere Viken.

Store ting er i ferd med å skje på Hønefoss. I løpet av de neste 20 årene skal en helt ny bydel bygges opp rundt Tanberghøgda, sørøst for Hønefoss sentrum. Rundt 1000 nye boenheter skal bygges – og det vil kunne bli det første boligområdet som miljøsertifiseres fra bunnen av. Ansvarlig for det hele, er Fossen Utvikling, en lokal eiendomsutvikler som nylig ble med i Klimapartnere Viken og som eier store deler av tomtearealet som skal utvikles.

CEEQUAL-sertifisering
– Det var delvis på grunn av dette store utviklingsprosjektet at vi bestemte oss for å bli klimapartner, forteller styreleder i Fossen Utvikling, Frederik W. Skarstein. Som bygg- og anleggsingeniør samt siviløkonom har han store ambisjoner for Hønefoss og den nye bydelen:

– Vi jobber nå med å sertifisere hele utbyggingsprosjektet innenfor CEEQUAL-programmet, som er anleggsbransjens svar på BREEAM. Det betyr at vi skal måles på en rekke parametere for miljø og bærekraft, og det passer perfekt når vi nå skal lage en helt ny bydel fra bunnen av. Samtidig er det krevende prosesser, for vi vurderes på design, konstruksjon og gjennomføring. Det å lage en utslippsfri byggeplass, for eksempel, er ikke bare-bare – det krever en egen infrastruktur å kunne ha elektriske anleggsmaskiner. Vi må derfor foreta grundige kost-nyttevurderinger, og det er dette som til syvende og sist avgjør hva slags karakter vi vil få fra CEEQUAL-programmet, forteller Skarstein.

Fossen Utvikling skal etablere en ny bydel i Hønefoss – i Tanberghøgda sørøst for sentrum. Her skal det bli energi- og miljøvennlige løsninger.

Langsiktig innsats
Planene om å bygge ut Tanberghøgda har vært drøftet i kommunen siden 1980-tallet. For 13 år siden hyret grunneier og Ringerike kommune inn Fossen Utvikling som ansvarlig for kommunedelplan og regulering av området. De håper å kunne sette spaden i jorda for sin egen del av prosjektet om et par år, der de selv skal bygge rundt 500 boliger. En utbygging som fort kan ta 20 år før den er helt i mål.

– Det overordnede målet for Ringerike kommune er å tiltrekke seg nye innbyggere. Gjerne godt utdannede småbarnsforeldre fra Oslo og Bærum. Nå som det skal bygges ny E16 og Ringeriksbane, legges forholdene godt til rette for at man kan bo i Ringerike og jobbe i både Oslo og Bærum, påpeker Skarstein, der han sitter på kontoret sitt på Hønefoss.

Et portrett av hans tipp-tippoldefar henger på veggen bak ham: Wilhelm Jordan. Mannen som etablerte industrieventyret Jordan tannbørste på 1800-tallet.

– Fabrikken ble solgt til Orkla for ni år siden, og da ble det frigjort en del midler som jeg nå jobber med å forvalte på best mulig vis. Som bygg- og anleggsingeniør er jeg opptatt av å tenke langsiktig – og å sikre kvalitet. Og nå har vi både kapital og energi til å få ting gjort.

Tom Pedersen i Fossen Utvikling AS har ansvar for utemiljø og HMS.

Vil fremme biologisk mangfold
– Hvordan jobber du for å harmonere det inn i 40-prosentbransjen – altså det at bygg- og eiendomssektoren representerer rundt 40 prosent av alle klimagassutslipp og i tillegg bygger ned verdifull jord?

– Det er klart at vi har et ansvar for å forbedre og ikke forverre miljøet, og biologisk mangfold er et viktig tema i CEEQUAL. Jeg tror på en utvikling som er mer på naturens premisser, og vårt mål er å øke det biologiske mangfoldet på tomta etter at vi er ferdig med utbyggingen. I stedet for en matjordplan, for eksempel, så lager vi nå en jord- og matjordplan. Målet der er å gjenbruke all jord, noe som i seg selv skaper visse utfordringer. Men vi skal få det til.

– Videre vil vi nok også utfordre den typiske enebolig- og hagetenkningen. I stedet for store private hager, legger vi opp til at det blir store fellesområder – delingsøkonomi i praksis. Sist, men ikke minst, jobber vi med en energikonseptutredning, der vi søker å ha lokale energiløsninger som forsyner området med det som trengs av energi – slik at bydelen blir energinøytral. Varmepumper og bakkemonterte solcelleanlegg er noe av det vi vurderer, forteller styrelederen.

Bilde til venstre: Gamle hestekjøreveier blir til turstier i Tanberghøgda. Bilde til høyre: Kurt Fossheim er engasjert i å rydde tomt på Tanberghøgda.

Norges største (nye) næringsområde?
– Boligprosjektet på Tanberghøgda var én årsak til å bli klimapartnere. Hva var den andre?

– Vi har et annet stort prosjekt på gang, der vi er avhengig av å ha en god relasjon til og kontakt med offentlige myndigheter. Vi tror og håper at vi gjennom Klimapartnere Viken kan få til noe av denne kontakten. Det tror jeg vil være positivt for utviklingen av prosjektet.

– Hvilket prosjekt er det?

– Utviklingen av Helgelandsmoen, potensielt et av de største nye næringsområdene i Norge. Vi har som mål å lage det første miljøsertifiserte næringsområdet i Norge der. Vi drømmer vi om å lage Norges største og mest innovative energistasjon. Der skal man kunne fylle opp og lade alt av kjøretøy, enten de går på strøm, hydrogen eller bensin. Men i tillegg vil vi tilby lading til folka som er innom. Her skal trailersjåførene kunne jogge i skogen, eller bare slappe av med en kulturell opplevelse. Vi ser på dette området som Norges vugge, og det vil vi gjerne vise frem.

Flinke gutter i klassen
Hvilke forventninger har dere til Klimapartnere Viken?

– Utover det strategiske som ligger i et partnerskap, så liker vi å bli utfordret på grønne temaer og grønne løsninger. Vi gjør det i praksis gjennom sertifiseringsarbeidet, men også gjennom Klimapartnere Viken. Der kan vi få innspill og kontakt med andre som er i grep med det samme som oss, og som kan utfordre oss. I tillegg er vi opptatt av å få til klimaregnskapet, og der har vi store forventninger til Klimapartneres verktøy.

– Kommer du til å bli mer klimabevisst gjennom partnerskapet?

– Helt klart. Dette driver oss, og det er veldig motiverende med Stine og Maria som sparringpartnere. Vi vil jo veldig gjerne være flinke gutter i klassen.

Fossen Utvikling
Frederik W. Skarstein er styreleder for Fossen Utvikling, et eiendomsutviklingsselskap basert på Hønefoss. I de pågående prosjektene til selskapet er energi, miljø og klima viktige komponenter – dermed var veien kort til partnerskap i Klimapartnere Viken. Foto: Øyvind Lien, Ringerikes Blad

Fakta:

Fossen Utvikling
Klimapartnerkontakt: Fredrik W. Skarstein
Klimapartner siden 11. mars 2021
Antall ansatte: 4
Formål: Fossen Utvikling er et lokalt eiendoms- og næringsutviklingsselskap på Hønefoss som eies av FreS AS. Selskapet utvikler både bolig- og næringstomter på Ringerike, deriblant boligprosjektet Tanberghøgda sørøst for Hønefoss sentrum. Fossen Utvikling jobber med å miljøsertifisere byggeprosjektet gjennom sertifiseringsordningen CEEQUAL.

Return to top of page
X